Betonin osa-aineet

Betonia voi valmistaa yksinkertaisimmillaan sementistä, vedestä ja kiviaineksesta.

 

Sementti

Finnsementin valikoimista löydät sementit kaikkiin rakennuskohteisiin. Rakennusluvanvaraisissa kantavissa ja säänkestävyyttä vaativissa betonirakenteissa tulee käyttää CE-merkittyjä sementtejä. Kaikki Finnsementin sementit ovat CE-merkittyjä.

Plussementti on monikäyttöinen sementti, joka soveltuu kaikkeen betonirakentamiseen. Mikäli tarvitaan nopeampaa lujuudenkehitystä, on Rapidsementti hyvä valinta. SR-sementti on ehdoton valinta, jos rakenteeseen kohdistuu sulfaattirasitus.

Vesi

Betonin valmistuksessa käytettävän veden tulee olla puhdasta. Juomakelpoinen vesi kelpaa yleensä betonin valmistukseen. Suo- ja meriveden käyttöä ei suositella.

Kiviaines

Betonissa käytettävän kiviaineksen tulee olla lujaa ja puhdasta. Kiviaineksen seassa ei saa olla sementin kovettumista hidastavia aineosia, kuten eloperäisiä aineksia ja humusta.

Hyvän lujuuden ja työstettävyyden takaamiseksi betonissa tulee käyttää sekä hienoa  (0..4 mm ) että karkeaa kiviainesta (4…16mm..).

Back to top