Pienrakentajien ja rautakauppiaiden kysytyimmät kysymykset

Millä osoitan sementin täyttävän laatuvaatimukset? Millaisen asiakirjan toimitan asiakkaalle, kun hän pyytää rakennussementin laatutodistusta?

Kantavissa ja säänkestävyyttä vaativissa betonirakenteissa tulee käyttää CE-merkittyjä sementtejä. Tällöin tarvittava todistus on sementin EY- vaatimustenmukaisuustodistus. EY-vaatimustenmukaisuustodistus on ilmoitetun arviointilaitoksen antama todistus siitä, että sementti täyttää harmonisoidun tuotestandardin SFS-EN 197-1 vaatimukset ja on CE-merkintäkelpoinen.

Finnsementin valmistamat ja myymät sementit ovat kaikkia CE-merkittyjä. Jokaisella sementillä on oma yksilöllisellä numerolla varustettu EY-vaatimustenmukaisuustodistuksensa. Säkeissä on lisäksi CE-merkki osoituksena standardin vaatimusten täyttymisestä.

Voiko merivettä käyttää betonin valmistamiseen?

Betonin valmistamisessa suositellaan käytettäväksi puhdasta, juomakelpoista vettä. Meriveden suolat edistävät betoniterästen korroosiota sekä voimistavat pakkasrasitusta, joten merivettä ei tule käyttää etenkään raudoitettavassa betonissa. Raudoittamattomassa betonissa merivettä voi käyttää, mikäli muuta vaihtoehtoa ei ole.

Voiko veden alle valaa? Minkä sementin valitsen?

Sementti ja betoni kovettuvat veden alla eli veden alle valaminen on mahdollista. Pääsääntöisesti kaikki sementit soveltuvat veden alle valettavaan betoniin. Betonin tulee olla hyvin koossapysyvää, ettei vesi huuhdo sementtiä pois betonista. Koossapysyvyyttä voi parantaa lisäämällä betoniin hieman enemmän sementtiä kuin tavallisesti. Monesti vedenalaiset valut ovat haastavia ja niissä onkin suositeltavaa käyttää valmisbetonia lähimmältä betoniasemalta.

Voinko nopeuttaa betonin kuivumista, jos käytän Rapidsementtiä?

Rapidsementti on nopeasti kovettuva sementti eli sen lujuudenkehitys on nopeampi kuin esimerkiksi Oiva-sementillä. Rapidsementin käyttö betonissa ei juurikaan nopeuta betonirakenteen kuivumista eli ylimääräisen veden poistumista. Sementin kemiallisesti sitoma vesimäärä on hyvin pieni suhteessa betonin kokonaisvesimäärään, joten Rapidin nopeampi kovettuminen ei juuri nopeuta kuivumista. Kuivumisaikaan vaikuttavat eniten betonissa oleva vesimäärä ja ympäristön olosuhteet. Korkea lämpötila ja matala ilmankosteus nopeuttavat kuivumista.

Miten saan betonista pakkasenkestävää?

Pieni vesimäärä sementin määrään verrattuna takaa betonille sekä hyvän lujuuden että hyvän tiiviyden. Tiivis betoni on yleensä myös hyvin säilyvä betoni. Betonin pakkasenkestävyyden parantaminen vaatii kuitenkin huokostavien lisäaineiden käyttöä. Huokostimet muodostavat betoniin pieniä ilmakuplia, jotka antavat jäätyvälle vedelle tilaa laajeta ilman, että betoni vaurioituu. Huokostus ei yleensä kotikonstein onnistu, joten vaativimmissa kohteissa on suositeltavaa käyttää valmisbetonia tai säänkestävää kuivabetonia.

Back to top