Valmistus ja valu

Olosuhteet

 • Betonointityöhön kannattaa ryhtyä ainoastaan, kun ympäristön lämpötila on yli +5 °C. Jos tuore betoni jäätyy ennen kuin se on saavuttanut ns. jäätymislujuuden 5 MN/m2, se ei koskaan lujitu kunnolla.
 • Kylmä sää hidastaa lujuudenkehitystä huomattavasti.

Betonin sekoittaminen

 • Sekoita aineet hyvin keskenään, mieluiten betonimyllyllä ja vähintään 3 minuutin ajan.

Muotit

 • Varmista ennen betonivalua, että muotit ovat valmiit ja raudoitus paikallaan.
 • Kastele lautamuotit, jotta ne eivät ime vettä betonista.

Betonointi

 • Vala betoni muottiin mahdollisimman matalalta ja suoraan alaspäin.
 • Täytä muotti 30-50 cm:n kerroksina.
 • Tiivistä betonikerrokset huolellisesti esim. sauvatäryttimellä. Tiivistyksen tarkoituksena on täyttää muotti, ympäröidä teräkset betonilla ja saada ylimääräinen ilma pois massasta.
 • Tasoita betonin pinta esim. oikolaudalla.

Jälkihoito

 • Suojaa betoni valun jälkeen esim. muovilla ja tarvittaessa lämpöeristeillä.
 • Jälkihoito on tärkeää, jotta betonin pinta ei kuivuisi liian nopeasti ja halkeilisi. Lisäksi betoni on pidettävä lämpimänä, jotta lujuutta kehittyy.
 • Jälkihoidon merkitys korostuu, kun haihtuminen on runsasta: tuulisella tai viileällä säällä tai kun ilman suhteellinen kosteus on alhainen.
 • Jälkihoitoa on hyvä jatkaa ainakin viikko.

Voit tehdä laskelmia betonilaskurillamme täältä

Back to top