Betonin säilyvyys

Betonin tiiviys on yksi oleellisimpia betonin säilyvyyteen vaikuttavia tekijöitä. Hyvä tiiviys saavutetaan yleensä alhaisella vesisementtisuhteella, riittävällä sementtimäärällä, huolellisella jälkihoidolla ja tietysti hyvällä tiivistystyöllä. Betonin säilyvyyteen toki vaikuttavat monet muutkin tekijät, kuten ympäristöolosuhteet, rakenteen muoto, raudoituksen sijainti, rakennustyön laatu ja betonin koostumus.

Back to top