Betonin valmistaja valitsee betonin osa-aineet

Suunnitelmissa esitetty rakenteen käyttöikä, rasitusluokat ja betonin lujuusluokka ovat lähtökohtana betonin koostumukselle asetettavissa vaatimuksissa.

Betonin valmistaja määrittelee betoninkoostumuksen ja säätää reseptin kohdalleen siten, että betonin lujuusvaatimus sekä säilyvyyssuunnittelussa asetetut koostumusvaatimukset täyttyvät. Taulukkomitoituksessa tai laskennallisessa mitoituksessa vaatimuksia asetetaan rasitusluokasta riippuen vesisementtisuhteelle, alhaisimmalle lujuusluokalle ja pienimmälle sementtimäärälle sekä pakkasrasitetuissa rakenteissa myös betonin ilmamäärälle. Betonin valmistajan vastuulle myös jää, että betoni täyttää sille asetetut vaatimukset. Valmistaja osoittaa betonin vaatimustenmukaisuuden betoninormeissa esitetyllä tavalla.

Betonin ympäristöolosuhteet ja rasitusluokka saattavat johtaa korkeampaan lujuusluokkavaatimukseen kuin mitä kantavuuden kannalta vaaditaan. Tällöin betonin lujuusluokka valitaan säilyvyysvaatimusten perusteella.

Betonin lujuus riippuu ennen kaikkea sen vesisementtisuhteesta. Vesisementtisuhteen ja lujuuden välinen yhteys on hyvä muistaa, ettei tule asetettua ristiriitaisia vaatimuksia.

Back to top