Käyttöikämitoituksen menetelmät

Kun rakenteelle on määritetty suunnittelukäyttöikä ja rasitusluokat, on käyttöikämitoituksessa käytettävissä kaksi menetelmää.

Yksinkertaisessa taulukkomenetelmässä betonin koostumukselle ja ominaisuuksille asetetaan vähimmäisvaatimukset rakenteen suunnittelukäyttöiän ja rasitusluokan mukaisesti. Vaatimuksia on suurimmalle vesisementtisuhteelle, alhaisimmalle lujuusluokalle ja pienimmälle sementtimäärälle sekä pakkasrasitetuissa rakenteissa myös betonin ilmamäärälle. Taulukot löytyvät 50 ja 100 vuoden käyttöiälle. Koostumusvaatimusten lisäksi raudoituksen betonipeite- ja maksimi halkeamaleveysvaatimusten tulee täyttyä.

Laskennallisella menetelmällä voidaan tehdä käyttöikämitoitus pakkasenkestävyyden ja karbonatisoitumisen suhteen 50-200 vuoden käyttöiälle. Menetelmä mahdollistaa tehokkaan optimoinnin betonin koostumuksen, rakenneyksityiskohtien, työnsuorituksen, säärasituksen ja huoltotoimenpiteiden suhteen. Lisäksi myös halkeamaleveysvaatimusten tulee täyttyä.

Back to top