SR-sementtiä tai masuunikuonaa sulfaattirasitettuihin rakenteisiin

Betonin sulfaattien aiheuttamassa vaurioitumisessa sulfaatti-ionit (SO4 2-) tunkeutuvat betoniin ja reagoivat sementin sisältämän trikalsiumaluminaatin (C3A) ja sen hydrataatiotuotteiden kanssa. Sen sijaan, että ne liuottaisivat sideainetta, ne muodostavat yhdisteitä, joiden tilavuus on suurempi kuin alkuperäisten sulfaattien ja sideaineen. Kun tilavuuskasvun aiheuttamat voimat ylittävät betonin vetolujuuden, betoniin syntyy epäsäännöllisiä halkeamia ja rapautumista. Halkeilu helpottaa edelleen sulfaattien tunkeutumista betoniin, ja betonin rakenne voi hajota kokonaan. (Betonitekniikan oppikirja By201)

SR-sementti valmistetaan erikoisklinkkeristä, joka sisältää alle 3 % trikalsiumaluminaattia (C3A). Trikalsiumaluminaattipitoisuuden ollessa hyvin pieni, SR-sementti soveltuu erinomaisesti sulfaattirasitettuihin rakenteisiin kuten perustukset ja siltarakenteet sekä puunjalostus-, ja kemianteollisuuden betonirakenteet.

Toinen tapa toteuttaa sulfaattirasitettu rakenne on käyttää vähintään 70 % betonin kokonaissideainemäärästä masuunikuonajauhetta KJ400 ja loput mitä tahansa sementtiä. Kun sementin osuus betonikuutiossa on 30 % tai alle, jää paisuttavien reaktiotuotteiden määrä niin pieneksi, että riskiä halkeilulle ei ole.

Back to top