Seosaineet sementissä

Seosaineiden käyttö sementissä vähentää sementin tuotannon aiheuttamaa ympäristökuormaa, mutta samalla seosaineiden käytöllä on useita suotuisia vaikutuksia sementin ominaisuuksiin. Kuonan piilevät hydrauliset ominaisuudet heräävät sementin ja veden reaktiossa syntyvän kalsiumhydroksidin vaikutuksesta ja kuona kehittää lujuutta lähes yhtä paljon kuin sementtiklinkkeri. Kuonan lujuusreaktiot tuottavat kuitenkin vähemmän lämpöä, joten siitä on hyötyä massiivisten betonirakenteiden valussa.

Kalkkikivi toimii sementissä fillerinä, joka parantaa betonimassan työstettävyyttä. Molemmat seosaineet, kalkkikivi sekä granuloitu masuunikuona, tiivistävät betonin huokosrakennetta ja hidastavat siten aggressiivisten aineiden tunkeutumista betoniin. Molemmat seosaineet esimerkiksi tiivistävät kovettuneen betonin rakennetta.

Back to top