Kerrosstabilointi

Kerrosstabilointi on tierakenteen parantamismenetelmä, jossa tien kantava kerros tai kantavan kerroksen yläosa sidotaan bitumilla, sementillä tai masuunihiekalla. Komposiittistabiloinnissa voidaan käyttää useampaan kuin yhtä sideainetta, useimmiten bitumia ja sementtiä.

Kerrosstabilointia tehdään sekä uusia teitä rakennettaessa että vanhoja teitä peruskorjattaessa. Stabiloinnilla parannetaan tien kuormitus- ja deformaatiokestävyyttä. Stabiloinnin vaikutuksesta päällysrakenteen yläosan jäykkyys kasvaa ja kuormitus jakaantuu laajemmalle alueelle. Tämä pienentää myös alempien rakennekerrosten sekä pohjamaan taipumaa ja urautumista.

Back to top