Massastabilointi

Massasyvästabilointia käytetään usein maalajeissa, joiden stabiloituvuus on liian huono pilaristabilointia ajatellen. Massastabilointitekniikalla voidaan stabiloida myös läjitettäväksi aiottuja kaivumaita hyötykäyttökelpoiseksi. Menetelmää käytetään lisäksi laajasti satamien ruoppaussedimenttien kiinteyttämiseen.

Massastabilointimenetelmässä stabiloitavaan maaperään sekoitetaan sideainetta kaivinkoneeseen liitetyllä erityisellä sekoitinlaitteistolla. Sekoitus tapahtuu lamelleittain pysty- ja vaakasuunnassa, jolloin maahan syntyy tasaisesti lujittunut homogeeninen laattamainen vyöhyke, jonka varaan maarakenteet voidaan perustaa. Nykyisillä laitteistoilla stabilointi voidaan ulottaa 5 – 6 metrin syvyyteen saakka. Sideaineena käytetään Suomessa yleensä Plussementtiä.

Massastabilointi voidaan suorittaa joko pehmeän kerroksen pohjaan asti, tai määräsyvyyteen. Menetelmää käytetään usein myös pilaristabiloinnin yhteydessä, jolloin massastabilointi sijaitsee pilaristabiloinnin yläpuolella.

Back to top