Pilaristabilointi

Yleisin syvästabilointimenetelmä on pilaristabilointi. Pilaristabiloinnissa maaperää vahvistetaan lisäämällä maaperään kalkki- ja sementtipohjaista sideainetta. Stabilointikoneen kaira porataan maahan haluttuun syvyyteen asti, jonka jälkeen kairaa nostettaessa sideainetta syötetään maahan samalla sekoittaen. Sideaineen reagoidessa maaperän kosteuden kanssa muodostuu lujittuvia sylinterimäisiä pilareita. Pilarien läpimitat vaihtelevan yleensä välillä 500…800 mm. Suomessa nykyisin käytössä olevilla laitteilla voidaan tehdä maksimissaan 25 metrin pituisia pilareita. Pilaristabilointia voidaan toteuttaa myös nk. lamellirakenteena, jolloin maahan tehdyt syvästabilointipilarit leikkaavat toisensa osittain muodostaen yhtenäisen verkon.

Pilaristabiloinnilla voidaan pienentää perustamiskustannuksia esimerkiksi paaluperustamiseen verrattuna. Syvästabilointi soveltuu erinomaisesti mittavien projektialueiden esirakentamiseen ja on pohjanvahvistusmenetelmänä varsin kilpailukykyinen.

Back to top