Suihkuinjektointi

Suihkuinjektointi sopii haastaviin pohjanvahvistustöihin. Menetelmää on Suomessa käytetty erityisesti rakennusten vanhojen perustusten korjauksessa, kun normaalin paalutuskaluston käyttö olisi tilanpuutteen takia mahdotonta, tai aiheuttaisi ongelmia tärinän ja kuormien muodossa. Muita suihkuinjektoinnin käyttökohteita ovat esimerkiksi erilaiset patoseinät. Menetelmän tarjoamia etuja ovat mm.

  • tehokas toteutus ahtaissakin kohteissa
  • ei  tärinöitä tai painumia
  • työn suoritus olemassa olevien rakenteiden alle vanhoja rakenteita vaurioittamatta
  • usein kohteen käyttöä voidaan samanaikaisesti jatkaa korjaustoimenpiteistä huolimatta
  • suihkuinjektointi

Suihkuinjektoinnissa korkeapaineisella suihkulla leikataan ja osin syrjäytetään maakerros, sekoittaen siihen samalla suihkutettava vesi-sementtisuspensio. Suihkutus tehdään maahan porattujen tankojen kärkiosassa sijaitsevien suuttimien kautta. Suihkua pyörittämällä ja nostamalla saadaan aikaiseksi maabetonilieriö. Pilarin läpimitta on tyypillisesti 600…1200 mm ja syvyys normaalisti maksimissaan 10 metriä, mutta joskus jopa 20 metriä.

 

Back to top