Finnsementin sementtilaatujen hiilijalanjälki on pienentynyt

Kolmossementti on Finnsementin vähähiilisin tuote. Myös Oiva-sementin hiilijalanjälkeä on pystytty pienentämään. Nämä tiedot ilmenevät viime vuonna päivitetyistä ympäristöselosteista. Finnsementti päivitti ympäristöselosteensa Lappeenrannan ja Paraisten Oiva-sementeille, lisäksi on tehty selosteet Kolmossementille ja Ykkössementille sekä oma seloste myös kuonajauheelle. 

Nämä selosteet toimivat pohjana uuden rakennuslain asetuksen vaatimille rakennushankkeen päästöjen laskennalle eli hiilijalan- ja hiilikädenjälkilaskennalle. Kun rakentajalla, suunnittelijalla tai rahoittajalla on käytettävissään tuotekohtaiset tiedot, hiilijalanjälkilaskelmissa ei tarvitse käyttää geneerisiä 1,2-kertoimella kerrottuja lukuja.

Ympäristöselosteet tehdään elinkaarilaskentaan perustuen. EPD (Environmental Product Declaration) on standardoitu ja luotettava tapa esittää valmistuksen eri vaiheista syntyvät ympäristövaikutukset. EPD-ympäristöselosteet ovat kolmannen osapuolen verifioimia.

Ympäristöseloste sisältää kyseisen tuotteen kaikki valmistusvaiheet aina raaka-aineen louhinnasta siihen asti, kun valmis tuote lähtee tehtaalta. Mukana ovat raaka-aineiden ja päästöjen lisäksi muun muassa veden ja sähkönkulutus sekä logistiikka.

Finnsementin EPD:t on tehty tuote- ja tehdaskohtaisesti. Laskelmat eivät siis perustu keskiarvotuotteisiin tai tuoteryhmiin. Ympäristötietokantojen keskiarvojen sijaan sementtien elinkaarilaskenta perustuu yli 90-prosenttisesti tehtaillamme jatkuvatoimisesti mitattuihin ja todennettuihin kulutus- ja päästötietoihin.

Ympäristöystävällisten tuotteiden lisäksi Finnsementti haluaa tarjota luotettavaa tutkittua tietoa tuotevalintojen ja päätöksenteon tueksi kestävää Suomea rakennettaessa. Kotimainen sementti on ilmastoteko.

Jaa juttu

Uusimmat blogit:

Finnsementin tuote- ja palvelukehitys vastaa rakennusalan muuttuviin tarpeisiin

Finnsementin tuote- ja palvelukehityksen ympärillä tapahtuu paljon. Kehitystyötämme vauhdittaa ja ohjaa usein käsi kädessä kulkevat vihreämmän rakentamisen vaatimukset sekä asiakkaidemme muuttuvat tarpeet. LC-Ykkössementin syntyprosessi ja Betometrin uudet käyttötarpeet kertovat koko alan nykyisestä kehityksestä.

Back to top