Kalliokiviainesten käytön lisääminen onnistuu Saitti-Parmixilla

Finnsementin Saitti-Parmix kehitettiin toimimaan betoneissa, joissa käytetään hienoa murskattua kiviainesta. Sen vedenvähennyskyky on erittäin hyvä, ja tästä syystä se on taloudellinen ja tehokas notkistin kaikissa valmisbetonimassoissa.

Rakentaminen ja valmisbetonin käyttö keskittyy kasvukeskuksiin. Näiden lähellä luonnonkiviaineksen saatavuus on kuitenkin huono. Vanhat kivi­ainesvarat ovat vähenemässä ja uusien lupien saaminen luonnonkiviaineksen ottamiseen on entistä haastavampaa.

Soravarat ovat usein pohjavesialueilla ja pohjaveden suojelu rajoittaa kiviaineksen ottoa ja sitä, kuinka syvältä soraa voidaan ottaa. Murskatun kalliokiviaineksen käyttö lisääntyy tästä syystä jatkuvasti.

Kiviaineksen tonnihinta on melko edullinen, joten kuljettamisen osuus betonikuution kiviaineskustannuksissa on suuri. Kiviaineksen kuljettaminen aiheuttaa myös päästöjä. Niitä pystytään vähentämään käyttämällä esimerkiksi kalliokiviainesta, mitä on saatavilla lähellä betonin valmistusta.

Rakentamiseen käytetystä kiviaineksesta käytetään maarakentamiseen noin puolet. Betoniin ja asfalttiin käytetään kiviaineksesta kumpaankin noin 15 prosenttia. Maarakentamisessa käytetään murskattuja kiviaineksia.

Kalliosta murskattu hiekka apuun

Murskattua hiekkaa on mahdollisuus valmistaa eri jalostusastein käyttämällä prosessissa esimerkiksi keskipakomurskainta tai ilmaluokitinta.

Murskattua hiekkaa voidaan valmistaa ainoastaan murskaamalla ja seulomalla, jos kallion ominaisuudet ovat hyvät. Murskattu hiekka voi siis olla nollapohjaista hienoa kiviainesta tai koostekiviainesta. Nollapohjaista maksimiraekooltaan vähintään viiden millimetrin (0/5) kiviainesta sanotaan koostekiviainekseksi.

Murskattuja nollapohjaisia betonin kiviaineksia muodostuu karkeampien kiviainesten valmistamisen yhteydessä tai niitä voidaan valmistaa erikseen. Murskattu hiekka ei siis ole murskauksen sivutuote vaan betonin valmistamiseen tarkoitettu murskattu kiviaines.

Murskattua kiviainesta käytetään paljon betonissa karkeana kiviaineksena yleensä lajitteita 8/16 ja 16/32. Murskattu kiviaines on muodoltaan särmikästä ja aiheuttaa betoniin kitkaa enemmän kuin luonnonkiviaines.

Kiviaineksen murskauksessa muodostuu aina hyvin hienoa materiaalia, mikä on haaste hienon nollapohjaisen kiviaineksen käytössä betonissa. Hienoaineksen määrä riippuu hyvin paljon murskattavan kiven laadusta, sen mekaanista ominaisuuksista ja murskaustekniikasta.

Hienoainesta on mahdollista poistaa kiviaineksesta pesemällä tai luokittele­malla.

Lisäkäsittely aiheuttaa kustan­nuksia ja nostaa kiviaineksen hintaa. Myös luonnon lajittama kiviaines sisältää hyvin hienoa materiaalia. Määrä riippuu siitä, miten rapautunutta kiviaines on ja kuinka paljon siinä on esimerkiksi savimineraaleja.

Hienoaineksen laatu riippuu muun muassa kiviaineksen sisältämän kiilteen määrässä. Luonnonkiviaineksen ja murskatun kiviaineksen hienoainespitoisuus voi  olla kiven laadusta riippuen sama.

Kiviaineksen hienoaines lisää betonin vedentarvetta ja plastista viskositeettia eli tekee betonista sitkeämpää. Betonin vesimäärää ja työstettävyyttä voidaan säätää sopivalla notkistavalla lisäaineella. Finnsementin Saitti-Parmix on tällainen. Se kehitettiin toimimaan betoneissa, missä käytetään hienoa murskattua kiviainesta. Sen vedenvähennyskyky on erittäin hyvä, ja tästä syystä se on taloudellinen ja tehokas notkistin kaikissa valmisbetonimassoissa.

Juttu on julkaistu alun perin Sementti-lehdessä 1/2019 (teksti: Esa Heikkilä ja Tero Virtanen, kuva: Jaakko Lukumaa).

 

Jaa juttu

Uusimmat blogit:

Tasaisen varmasti kohti entistä ihmislähtöisempää organisaatiota

Me Finnsementillä teemme pitkäjänteistä työtä henkilöstön hyvinvoinnin ja viihtyvyyden eteen. Jälleen viime vuonna teetetyn henkilöstökyselymme perusteella työ tuottaa myös hedelmää. 110-vuotiaan historiamme aikana olemme ehtineet kulkea jo pitkän matkan, mutta tavoitteita riittää tulevaisuudessakin.

Hiilineutraali tulevaisuus rakentuu monista eri palasista

EU-taksonomia ja erilaiset päästövähennystavoitteet tiukentuvat ja tulevaisuudessa vain vähähiiliselle rakentamiselle on kysyntää. Vihreän rakentamisen edelläkävijänä Finnsementin tavoitteena on vähentää oman toiminnan hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuoden 2021 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Back to top