Miten laatu syntyy – Finnsementin kauniit ja kestävät kivirouheet

Finnsementin värilliset kivirouheet ovat näkyvästi esillä suomalaisessa rakennetussa ympäristössä. Yleisimmin niitä voi nähdä pesubetonipintaisissa tai hiotuissa elementtipinnoissa, sekä myös graafisen betonin pinnoissa ympäri maan.

Arkkitehdin ja loppuasiakkaan preferenssit ohjaavat monesti valintaa näiden kiviainesten käyttöön. Kivirouheiden tulee täyttää tiukat betonikiviaineksilta vaaditut laatuvaatimukset.

Kuten muissakin betonin raaka-aineissa, on myös kiviaineksissa yksi tärkeimmistä asioista laatu ja sen tasaisuus.

Finnsementin tuotepäällikkö Satu Kosomaa kuvailee kivirouheiden laadunvarmistusprosessia seuraavasti:

”Finnsementin kivirouheet on valittu siten, että ne ovat lujia ja kestäviä ja soveltuvat suomalaisiin olosuhteisiin. Petrografisen analyysin mukaan ne ovat betonin tuotantoon soveltuvia ja alkalireaktiivisuusmäärityksen mukaan ne kuuluvat luokkaan 1 eli alkalikiviainesreaktiivisuus on erittäin epätodennäköinen. Kaikki rouheet on lisäksi todettu pakkasenkestäviksi. Näin ollen valikoiman kivirouheita voi huoletta käyttää korkealuokkaisen betonin valmistuksessa.

Kiviaineksen tietty väri on kivirouheiden tärkeimpiä ominaisuuksia edellä mainittujen lujuus- ja kestävyysvaatimusten lisäksi. Kiviainekset hankitaan pääasiassa louhoksilta, joissa värivaatimukset täyttävää kalliota on saatavilla useita vuosia. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että raaka-aineet ovat peräisin luonnonkiviesiintymistä ja värisävyissä on aina havaittavissa jonkin verran vaihtelua.

Finnsementin kivirouheet ovat CE-merkittyjä ja täyttävät by43 Betonin kiviainekset-ohjeen vaatimukset, joten laadunvalvonta toteutetaan niiden mukaisesti.

Kivirouhetuotannon tavoitteena on aina saada rakeisuus mahdollisimman lähelle kunkin lajitteen tyyppikäyrää. Tämä varmistetaan jokaisesta murskauserästä tarvittavalla näytemäärällä ja rakeisuusmäärityksellä. Murskauseräkohtaisten testien lisäksi kivirouheista määritetään säännöllisesti mm. lajitteiden hienoainesmäärä, kiintotiheys, vedenimeytyminen ja karkeampien lajitteiden raemuoto.

Raemuodoltaan Finnsementin kivirouheet kuuluvat pääosin litteyslukuluokkaan Fl10, joka on suosituksena pumpattavaan betoniin, itsetiivistyvään betoniin ja korkealujuusbetoniin käytettäville kiviaineksille. Tavalliseen betonituotantoon suositeltavaan litteyslujuusluokkaan Fl15, menevät sitten loput lajitteet (22R 2-5, 35R 2-5, 36R 2-5).”

Mikko Marjalaakso
Myyntipäällikkö

Jaa juttu

Uusimmat blogit:

Tasaisen varmasti kohti entistä ihmislähtöisempää organisaatiota

Me Finnsementillä teemme pitkäjänteistä työtä henkilöstön hyvinvoinnin ja viihtyvyyden eteen. Jälleen viime vuonna teetetyn henkilöstökyselymme perusteella työ tuottaa myös hedelmää. 110-vuotiaan historiamme aikana olemme ehtineet kulkea jo pitkän matkan, mutta tavoitteita riittää tulevaisuudessakin.

Back to top