Oiva-sementillä tasaisempi laatu

Uuden Oiva-seossementin valmistus aloitettiin Finnsementin Lappeenrannan tehtaalla helmikuussa 2020. Paraisten tehtaalta ja terminaaleista Oiva on saatavilla vuodenvaihteessa 2020-2021. Kokemukset Oivasta ovat olleet hyvin myönteisiä.

Maa- ja talorakentamiseen sekä betoniteollisuuteen keskittyvän Suutarinen Oy:n liiketoiminnoissa sementti on tärkeässä asemassa. Toimitusjohtaja Timo Suutarisen mukaan yrityksen ensimmäiset kokemukset Oiva-sementistä ovat olleet hyvät.

– Laatu on tasaisempaa ja kutistuma on pienempi, samoin vedentarve. Kaikki valumme tämän vuoden helmikuusta alkaen ovat onnistuneet. Olen tyytyväinen siihen, että aiempia kokemuksiamme on kuunneltu ja keskustelumme on johtanut selkeisiin parannuksiin.

Jatkuvaa yhteyttä tarvitaan

Lujabetoni Oy:n yksikönjohtaja Markus Haatainen korostaa betoniteollisuuden ja sementtivalmistajan jatkuvaa yhteistyötä ja vuoropuhelua tuotekehityksessä.

– Asiakaspalautetta on kuunneltu ja siihen on myös reagoitu. Oiva on teknisiltä ominaisuuksiltaankin selkeä askel eteenpäin.

Lujabetonin Savo-Karjalan valmisbetonin tuotantopäällikkö Jarno Keränen tiivistää Oivan vahvuudet työstettävyyteen ja tasalaatuisuuteen. Hänen mukaansa käytännön työssä tärkeimpiä ominaisuuksia ovat erityisesti valmisbetonin notkeus ja työstettävyys.

– Oikeanlainen sementti lisää työstettävyys­aikaa, joka on hitaissa ja pitkän toimitusmatkan betonivaluissa hyvin kriittinen tekijä. Oiva-sementillä saamme pidentyneellä työstettävyysajalla lisää aikaa kohteessa. Oiva-sementin ansiosta betonista on myös tullut aiempaa tasalaatuisempaa.

Keräsen mukaan tuotekehityksellä saavutettujen työstettävyys-ominaisuuksien parantuminen on vahvistanut kotimaisen sementin hyvää tulevaisuutta.

Lujabetonin suurimmat Oiva-sementillä toteutetut hankkeet Savo-Karjalan alueella liittyvät liikenneinfrastruktuuriin, muun muassa siltahankkeisiin Kuopion Savilahden alueella sekä valtatie 5:llä välillä Mikkeli–Juva.

Sitovasti toimiva

KFS Finland Oy:n Varkauden työmaan vastaava työnjohtaja Sauli Partanen kertoo kokemuksistaan Oiva-sementillä toteutetulla stabilointityömaalla Varkaudessa. Kyseessä on entinen järvenpohjan alue.

Pilaristabiloinnilla maaperää vahvistetaan poistamatta maa-ainesta. Poiston sijaan maa­perään lisätään pulverimuodossa olevaa kalkki- ja sementtipohjaista sideainetta. Toimenpide on maanpoistoa nopeampi ja myös edullisempi tapa maaperän kiinteytykseen ja vahvistukseen.

Pilarit kovettuivat nopeasti ja ne ovat tasalaatuiset ja hyvät. Saavutimme laskennallisen lujuuden jo kahdessa viikossa, kun aika keskimäärin on neljä viikkoa. Pilarit toimivat kokonaisena kenttänä hyvin.

– Kyseinen stabilointityömaa on ensimmäinen, joka KFS Oy:ssä toteutettiin Oiva-sementillä.

Partasen mukaan Oivan ominaisuudet ovat hyvät.

– Työstettävyys eli tässä tapauksessa juoksevuus on erittäin hyvä, ja Oiva toimi sideaineena tarkalleen siten kuin ennalta odotimme.

Juttu on julkaistu kokonaisuudessaan Sementti-lehdessä 2/2020. Teksti: Jaakko Liikanen, kuva: Kuopion kaupunki

Jaa juttu

Uusimmat blogit:

Tasaisen varmasti kohti entistä ihmislähtöisempää organisaatiota

Me Finnsementillä teemme pitkäjänteistä työtä henkilöstön hyvinvoinnin ja viihtyvyyden eteen. Jälleen viime vuonna teetetyn henkilöstökyselymme perusteella työ tuottaa myös hedelmää. 110-vuotiaan historiamme aikana olemme ehtineet kulkea jo pitkän matkan, mutta tavoitteita riittää tulevaisuudessakin.

Hiilineutraali tulevaisuus rakentuu monista eri palasista

EU-taksonomia ja erilaiset päästövähennystavoitteet tiukentuvat ja tulevaisuudessa vain vähähiiliselle rakentamiselle on kysyntää. Vihreän rakentamisen edelläkävijänä Finnsementin tavoitteena on vähentää oman toiminnan hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuoden 2021 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Back to top