Tuotekehityspäällikön blogi: Betoni mukautuu moneen

Kestävä, turvallinen, taloudellinen ja ympäristöystävällinen – ei ole sattumaa, että betoni on maailman käytetyin rakennusmateriaali. Tuotekehitys varmistaa, että betonilla rakennetaan kestävän yhteiskunnan perusta myös tulevaisuudessa.

Betoni on erittäin monikäyttöinen rakennusmateriaali, jonka ominaisuudet mahdollistavat vaativien high-end-rakenteiden valmistamisen ja laadukkaan infrarakentamisen. Yksinkertaisimmillaan sen käyttö on kuitenkin hyvin suoraviivaista – helppokäyttöinen betoni soveltuukin myös kehittyvien maiden rakennusmateriaaliksi. Lisäksi betonin raaka-aineita – kiviainesta, sideaineita ja vettä – on saatavilla kaikkialla maailmassa. Näistä lyömättömistä ominaisuuksistaan johtuen betonia valmistetaan valtavia määriä vuosittain – pelkästään sen yleisintä sideainetta sementtiä yli neljä miljardia tonnia.

Kaupungistuminen on yksi nykyajan megatrendeistä, ja niin pienten kuin suurtenkin kaupunkien infrastruktuuri ja rakennukset tehdään pääosin betonista. Korkea elintasomme perustuu betonirakentamiseen: ilman sitä ei olisi vesijohtovettä, sähköverkkoja, teitä tai satamia.

Globaaleista megatrendeistä huolestuttavin on kuitenkin ilmastonmuutos. Sen hillitsemiseksi CO2-päästöjä tulee pienentää kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Voimmeko tuotekehityksellä vastata koko rakennusalaa koskevaan päästöhaasteeseen?

Tulevaisuuden betonia

Betonirakentamisen hiilijalanjäljestä suurin osa muodostuu sementin valmistuksen aiheuttamista päästöistä. Hiilidioksidia vapautuu kalkkikiven kalsinoinnissa ja klinkkerinvalmistuksessa tarvittavan lämpöenergian tuottamisessa. Suomessa sementtiteollisuuden osuus päästökaupan alaisista hiilidioksidipäästöistä on noin 1,6 prosenttia, josta lähes neljännes sitoutuu takaisin betoniin pitkän ajan kuluessa.

Betonirakentamisen päästöjä voidaan vähentää käyttämällä sementinvalmistuksessa sideaineita, joiden hiilidioksidivaikutus on pieni. Vuonna 2020 Finnsementti tekee yhden historiansa suurimmista investoinneista ja rakentaa uuden jauhatuslaitoksen Raaheen. Tällä varmistetaan ympäristöystävällisen masuunikuonan saatavuus, mikä pienentää sementin valmistuksen ja sitä kautta rakentamisen hiilijalanjälkeä. Uutteran tuotekehityksen tuloksena saamme tänä vuonna markkinoille uuden vähäpäästöisemmän Oiva-sementin, jonka seosaineena käytetään juuri Raahessa jauhettavaa kuonaa.

Pitkäjänteinen ilmastotyö on tuottanut tulosta, ja olemme onnistuneet pienentämään hiilijalanjälkeämme merkittävästi: vuodesta 1990 sementtitonnin hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet 20 prosentilla. Tähän olemme päässeet käyttämällä seosaineita ja kierrätyspolttoaineita sekä tehostamalla sementinvalmistusprosessia. Olemme alan edelläkävijöitä: Finnsementin valmistaman klinkkerin hiilijalanjälki on yksi Euroopan pienimmistä.

Materiaalit ovat kuitenkin vain osa rakennusten elinkaaren päästöistä. Ja mitä pidempi elinkaari, sitä pienemmäksi osuus jää. Kestävien rakennusmateriaalien lisäksi tuleekin kiinnittää huomiota myös käyttöikää pidentävään suunnitteluun: rakennuspaikan valintaan, tilasuunnitteluun ja -muunneltavuuteen sekä tarkoituksen mukaiseen toteutukseen. Ympäristöystävällisimpiä rakennuksia ovatkin ne, jotka rakennetaan kestävistä materiaaleista ja joilla on käyttöä pitkälle tulevaisuuteen.

Kirjoittaja on Finnsementin tuotekehityspäällikkö Esa Heikkilä

 

 

Jaa juttu

Uusimmat blogit:

Finnsementin tuote- ja palvelukehitys vastaa rakennusalan muuttuviin tarpeisiin

Finnsementin tuote- ja palvelukehityksen ympärillä tapahtuu paljon. Kehitystyötämme vauhdittaa ja ohjaa usein käsi kädessä kulkevat vihreämmän rakentamisen vaatimukset sekä asiakkaidemme muuttuvat tarpeet. LC-Ykkössementin syntyprosessi ja Betometrin uudet käyttötarpeet kertovat koko alan nykyisestä kehityksestä.

Back to top