Finnsementin strategia ohjaa myös työturvallisuutta – yhteisenä tavoitteena nolla tapaturmaa

Työturvallisuus ja sen kehittäminen ovat tärkeässä osassa Finnsementin uudessa strategiassa. Turvallisuus on myös yksi kolmesta arvosta ja yhteinen tapa toimia. Tehdasympäristössä työturvallisuudesta huolehditaan koulutuksin ja perehdytyksin, joilla tehdään turvallisista toimintatavoista tuttuja niin henkilöstölle kuin urakoitsijoillekin.

Finnsementin uusi strategia julkaistiin kesällä 2021. Siitä lähtien strategian teemoja ja tavoitteita on tehty tutuiksi niin henkilöstölle kuin sidosryhmillekin.

– Strategiatyötä tehdessä oli itsestään selvää, että sekä meille että CRH-konsernille tärkeä teema – työturvallisuus – otetaan mukaan kaikkea toimintaamme ohjaavaan strategiaan, kertoo työsuojelupäällikkö Risto Savelius, joka osallistui strategian työstämiseen yhdessä johtoryhmän kanssa.

Tänä keväänä käydään tarkemmin läpi osa-alueita ja niiden vaikutuksia Finnsementin arkeen.

Ensimmäinen läpikäytävä teema ja yksi uuden strategian kolmesta arvosta on turvallisuus alkaa minusta. Se tarkoittaa arjen valintoja yhteisen turvallisuuden eteen.

– Työturvallisuus ei kosketa vain kentällä työskenteleviä. Koko henkilöstön tulee olla tietoisia ohjeistuksista ja luoda edellytyksiä sille, että turvallinen toiminta on mahdollista. Turvallisuus on todella meistä jokaisesta kiinni.

Työturvallisuuden tavoitteena on saavuttaa nollan tapaturman taso. Saveliuksen mukaan kunnianhimoinen mutta saavutettavissa oleva tavoite on koko rakennusteollisuuden yhteinen.

–  Voimme osaltamme päästä tavoitteeseen vain varmistamalla, että jokainen finnsementtiläinen tietää turvallisen työn käytännöt ja myös noudattaa annettuja ohjeistuksia, Savelius kertoo.

Turvallisuus esillä joka päivä

Työturvallisuutta tehdään jokaisena työpäivänä, mutta siinä otetaan harppauksia myös erilaisten kehitysprojektien kautta. Osana uutta strategiakautta Finnsementillä on arvioitu työturvallisuuden toimintatapoja, kehitetty vanhoja malleja ja poistettu tarvittaessa toimimattomia käytäntöjä uusien tieltä.

Savelius muistuttaa, että kertaus on opintojen äiti. Tärkein tapa varmistaa turvallinen työn arki onkin jatkuva koulutus ja perehdytys.

– Työturvallisuusasiat pidetään niin uusien kuin vanhojenkin työntekijöiden mielessä käymällä niitä läpi lähes viikoittain. Saamamme palautteen mukaan tästä ”toitottamisesta” on ollut myös hyötyä: turvallisuusasioilta ei voi välttyä, Savelius kertoo.

CRH-konsernin mittaaman Employee Involvement -luvun mukaan fasilitoituihin turvallisuuskeskusteluihin osallistuukin yli 99 prosenttia Finnsementin operatiivisesta henkilöstöstä.

Kertauksen apuvälineenä ovat työohjeet, joissa kuvataan työtehtävien toteuttaminen –käytännöllisyys ja turvallisuus huomioiden. Osana työturvallisuuden kehittämistä työohjeet käydään läpi ja päivitetään yhdessä kentän kanssa.

– Jos ohjeen on kirjoittanut insinööri oman työpöytänsä ääressä, eivät ne välttämättä vastaa työn arjessa toteutuvia käytäntöjä. Tavoitteena onkin saada tieto kulkemaan kahteen suuntaan: sekä ohjeistusten laatijoilta kentälle että toisin päin.

Viime vuonna Finnsementillä käynnistyi myös sisäinen Turvallisuus alkaa minusta -kampanja. Kampanja koostuu tiiviistä koulutuspaketeista ja niitä tukevista materiaaleista, jotka ovat esillä niin Finnsementin tiloissa kuin intrassakin. Koulutuksissa käydään läpi arjen kokemuksia, tietoa ja vinkkejä, joilla muistutetaan tärkeistä työturvallisuusteoista tehtaalla liikkuessa ja työskennellessä.

– Kampanjan ohella  strategiaa ja turvallisuutta sen osana tehdään tutuksi myös videoiden muodossa. Niiden tavoitteena on herätellä jokainen finnsementtiläinen pohtimaan, miten voisi itse työssään estää tapaturmia. Oli kyseessä sitten valvomo-operaattori tai klinkkerituotannon esimies, jokaisella on oma roolinsa työturvallisuuden toteutumisessa, Savelius muistuttaa.

Turvallisuus ei tule koskaan valmiiksi

Savelius on työskennellyt Finnsementillä yli viisitoista vuotta. Tänä aikana työturvallisuudessa on otettu valtavia harppauksia. Vuonna 2021 Finnsementillä ei tapahtunut yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa.

– On kuitenkin muistettava, että vaikka takana olisi vuosia ilman yhtään haaveria, on turvallisuuteen edelleen panostettava päivittäin. Koskaan ei voi olla niin kiire, ettei sekä omasta että muiden turvallisuudesta ehtisi huolehtia, Savelius sanoo ja muistuttaa, että vakavimmillaan työturvallisuudesta tinkiminen voi johtaa pysyvään vammaan tai kuolemaan.

Vakavia tapaturmat on onnistuttu viime vuosina välttämään. Tyypillisin tapaturma onkin ollut nilkan nyrjähdys tai pölyn joutuminen silmiin suojalaseista huolimatta.

– Vaikka onnettomuuksia ei soisi tapahtuvan ollenkaan, niistä voidaan myös oppia. CRH-konserni julkaiseekin Safety Alert -koosteita, joissa käydään läpi erilaisia tapaturmia ja niihin johtaneita syitä. Jotta samoja virheitä ei tapahtuisi toiste.

Jaa juttu

Uusimmat blogit:

Finnsementin tuote- ja palvelukehitys vastaa rakennusalan muuttuviin tarpeisiin

Finnsementin tuote- ja palvelukehityksen ympärillä tapahtuu paljon. Kehitystyötämme vauhdittaa ja ohjaa usein käsi kädessä kulkevat vihreämmän rakentamisen vaatimukset sekä asiakkaidemme muuttuvat tarpeet. LC-Ykkössementin syntyprosessi ja Betometrin uudet käyttötarpeet kertovat koko alan nykyisestä kehityksestä.

Back to top