”Jokainen päivä on työturvallisuuspäivä”

Hyvää kansainvälistä työturvallisuuspäivää! Finnsementillä työturvallisuus on toiminnan kulmakivi ja jatkuvan kehittämisen kohde. Nyt käynnistymässä on sisäinen ”Turvallisuus alkaa minusta” -kampanja, joka päivittää henkilöstön turvallisuustietoja ja -taitoja.

Työturvallisuus on monen asian summa, johon vaikuttaa niin arjen käytännöt, koulutukset, kartoitukset kuin tehdyt investoinnitkin. Finnsementillä työturvallisuuden eteen tehdään töitä päivittäin.

Pitkäjänteinen työ turvallisuuden eteen on tuottanut tulosta: kuluvan vuoden aikana laitoksilla ei ole tapahtunut poissaoloon johtaneita tapaturmia. Finnsementin työsuojelupäällikkö Risto Savelius kuitenkin muistuttaa, että työturvallisuudessa on katsottava aina eteenpäin ja ennakoitava tulevia riskejä.

– Työturvallisuus ei tule koskaan valmiiksi, vaan asia on pidettävä mielessä päivittäin. Jokainen pienikin tapaturma on liikaa, ja siksi meillä riittää vielä tehtävää.

Työturvallisuus perustuu niin lainsäädäntöön kuin Finnsementin ja CRH-konsernin itse määrittämiin vaatimuksiin. Lain edellyttämiä koulutuksia ja perehdytyksiä toteutetaan Finnsementin henkilöstölle yhdessä kumppaneiden kanssa.

– Alan yritysten ja toimijoiden kesken vaihdamme parhaita työturvallisuuskäytäntöjä ja opimme toisiltamme. Turvallisuus ei ole keskinäinen kilpailu vaan yhteinen tavoite, kertoo Savelius, joka on mukana Rakennustuoteteollisuuden turvallisuusryhmässä ja Työterveyslaitoksen alueellisessa neuvottelukunnassa.

Viimeisen vuoden aikana työturvallisuustoimissa on jouduttu huomioimaan myös koronatilanne.

Toimipaikkojen käytäntöjä ja ohjeistuksia on mukautettu työterveyden tuella, ja esimerkiksi työturvallisuuskortti- ja ensiapukoulutuksia on järjestetty etänä.

 

Kampanja muistuttaa arjen turvallisuusteoista

Rutiinit ja käytännöt ovat lähtökohta turvalliselle työskentelylle. Toukokuun alussa Finnsementillä alkaa sisäinen ”Turvallisuus alkaa minusta” -työturvallisuuskampanja, jossa henkilöstöä koulutetaan työturvallisuusaiheista kahden viikon välein. Ensimmäisinä aiheina ovat nostoapuvälineiden käyttäjätarkistus ja kulkuväylien avoinna pitäminen.

– Kampanjan aiheina ovat arjen pienet mutta tärkeät asiat. Turvallisuuspalaverien yhteydessä esimiehet käyvät alaistensa kanssa läpi työtilanteita ja vaaranpaikkoja, joihin liittyvistä käytännöistä on syytä muistuttaa, Savelius kertoo.

Teemat ovat esillä turvallisuuspalaverien lisäksi myös julisteina ilmoitustauluilla ja sisältöinä intrassa. Kampanjan on tarkoitus kestää vuoden loppuun saakka.

Työturvallisuudesta ja siinä onnistumisista raportoidaan Finnsementillä sisäisesti viikottain, konsernille ja sidosryhmille kuukausittain ja vuosittain. Savelius muistuttaa, että arjessa helpoin tapa vaikuttaa omaan ja muiden turvallisuuteen on tehdä turvallisuushavaintoja ja ilmoittaa niistä eteenpäin.

– Turvallisuus on ennen kaikkea asenne, jonka tulisi olla sisäänrakennettu päivittäiseen arkeen. Työturvallisuus tehdään yhdessä, Savelius muistuttaa.

 

Jaa juttu

Uusimmat blogit:

Tasaisen varmasti kohti entistä ihmislähtöisempää organisaatiota

Me Finnsementillä teemme pitkäjänteistä työtä henkilöstön hyvinvoinnin ja viihtyvyyden eteen. Jälleen viime vuonna teetetyn henkilöstökyselymme perusteella työ tuottaa myös hedelmää. 110-vuotiaan historiamme aikana olemme ehtineet kulkea jo pitkän matkan, mutta tavoitteita riittää tulevaisuudessakin.

Back to top