”Reagoidaan vaaranpaikkoihin jo ennen kuin sattuu ja tapahtuu”

Asioita tehdään ajatuksella ja asenteet ovat koko ajan myönteisemmät työturvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi. Tähän kiteytyy työsuojelupäällikkö Risto Saveliuksen viesti Finnsementin työturvallisuuskuulumisista. Rakennusalan yhteistä työturvallisuusviikkoa vietetään 8.–12. toukokuuta.

Työtapaturmien ehkäisyssä turvallisuushavainnot ja turvallisuuskoulutus ovat tärkeässä asemassa. Niistä ei Finnsementillä tingitä. Tavoitteena on nolla tapaturmaa ja siihen pyritään järjestelmällisellä työturvallisuutta edistävällä työllä.

– Meidän vahvuutemme on ollut ja on edelleen se, että puutteet otetaan vakavasti ja asiat korjataan nopeasti. Silloin puutteista ilmoittanutkin näkee, että viesti ei ole ollut turha, Risto Savelius kertoo.

Finnsementillä työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

– Merkittävin työturvallisuutta edistävä tekijä on se, että jokainen havainnoi työympäristöään ja ilmoittaa huomioistaan. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kaikki kantavat vastuuta paitsi omasta työturvallisuudestaan, myös koko työyhteisön työturvallisuudesta. Reagoidaan mahdollisiin vaaranpaikkoihin jo ennen kuin sattuu ja tapahtuu. Minä koen, että meillä reaktiokynnys on onnistuneesti saatu madaltumaan, Savelius sanoo.

 

Valmistautuminen on paras tae onnistumiselle

Risto Savelius kertoo, että tavoitteena on suhtautua työturvallisuusriskeihin puhtaasti asioina, eikä etsitä syyllisiä.

– Me Finnsementillä haluamme olla työturvallisuudessa maailman paras rakennusteollisuuden toimija.

Finnsementillä panostetaan tosissaan työturvallisuuteen ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseen. Valmistautuminen ja hyvä suunnittelu ovat ratkaisevassa asemassa, ja työturvallisuuspäällikkö antaakin kehuja useille projekteille.

– Olemme tehneet monia asioita hyvin ja pitkäjänteisesti. Tästä osoituksena ovat esimerkiksi tämän vuoden sementtitehtaiden vuosihuoltoseisokit, jotka lukuisine ulkopuolisine urakoitsijoineen menivät sujuvasti ja ilman vaaratilanteita. Tai vaikkapa Lappeenrannan pääpoltin SRF-projektin suunnittelu ja toteutus, hän sanoo.

 

Koulutusta ja perehdytystä yli vaatimusten

Yksi konkreettinen edistysaskel Finnsementin työturvallisuuden edistämisessä ovat työturvallisuusperehdytysten kieliversiot, jotka saatiin käyttöön viime vuonna. Netissä tehtävästä testistä löytyy nyt esimerkiksi puolankielinen versio, jonka monivalintatehtäviin puolalaiset työntekijät pystyvät vastaamaan omalla äidinkielellään.

Myös koulutukseen on pureuduttu. Finnsementti on sitoutunut Emoyhtiö CRH:n tavoitteeseen vähintään 12 tunnin turvallisuuskoulutuksesta jokaiselle operatiivisen henkilöstön edustajalle vuosittain.

– Olemme keskiarvoisesti täyttäneet tämän vaatimuksen kirkkaasti ja ylittäneetkin sen. Nyt keskitymme erityisesti siihen, että koulutus saadaan jakautumaan tasaisesti, Savelius kertoo.

 

Työturvallisuudesta palkitaan säännöllisesti

CRH jakaa vuosittain turvallisuuspalkintoja, joista yhden sai tänä vuonna Finnsementin tuntityöntekijöiden työsuojeluvaltuutettu Jari Lillberg Paraisten tehtaalta. Lillberg on ollut työsuojelutoimikunnan yhteyshenkilö kymmenisen vuotta. Finnsementillä hän on työskennellyt 20 vuotta.

CRH:n Safety Awards -palkinto jaetaan tunnustuksena pitkäaikaisesta työturvallisuuden eteen tehdystä työstä. Palkintolautakunnan mukaan Lillberg on lisäksi tehnyt aktiivisesti turvallisuushavaintoja sekä turvallisuuteen liittyviä parannusehdotuksia.

– No juu. Minä olen eräänlainen välikäsi, joka tuo esiin epäkohtia, jotka muutkin ovat huomanneet. Tätä työtä on helppo tehdä, sillä meillä on hyvä ja avoin työturvallisuuskulttuuri ja asioihin saadaan nopeasti korjauksia, Lillberg kertoo.

Lopuksi hän vielä korostaa, että hyvässä työyhteisössä ja mukavien työkavereiden kanssa on palkitsevaa kehittää työturvallisuutta.

Jaa juttu

Uusimmat blogit:

Tasaisen varmasti kohti entistä ihmislähtöisempää organisaatiota

Me Finnsementillä teemme pitkäjänteistä työtä henkilöstön hyvinvoinnin ja viihtyvyyden eteen. Jälleen viime vuonna teetetyn henkilöstökyselymme perusteella työ tuottaa myös hedelmää. 110-vuotiaan historiamme aikana olemme ehtineet kulkea jo pitkän matkan, mutta tavoitteita riittää tulevaisuudessakin.

Back to top