Turvallisuus alkaa minusta

Muista varoetäisyys koneisiin! Työskentele turvallisesti telineillä! Muun muassa näistä asioista muistutetaan Finnsementin sisäisessä työturvallisuuskampanjassa.

Kävi kerran niin, että työntekijä oli tehtaalla siirtymässä työasennosta pois. Pora käynnistyikin vahingossa, ja työntekijän hanska tarttui terään. Sormet kiertyivät terän ympärille, ja jälki oli todella ikävää. Toipumiseen kului kuukausia. Vahinkokäynnistyksen saattaa aiheuttaa horjahdus, poran, käsien tai vartalon osuminen kaiteeseen.

Jotta vastaavaa ei enää tapahtuisi, Finnsementin Lappeenrannan ja Paraisten tehtaiden seinäjulisteessa muistutetaan pitämään sormet tai käsi tietoisesti pois käynnistyskytkimeltä silloin kun työkalua ei ole tarkoitus käynnistää.

Vakavat tapaturmat ovat Finnsementin tehtaalla erittäin harvinaisia, mutta jokainen pienempikin tapaturma on täysin turha. Tavoitteena on nolla tapaturmaa. Tähän pyritään järjestelmällisellä työllä, kuten turvallisuushavainnoilla ja koulutuksella.

Tänä vuonna tehtailla on kampanjoitu työturvallisuuden puolesta teemalla Turvallisuus alkaa minusta. Esimiehet juttelevat työturvallisuuteen liittyvistä tilanteista tiimiensä kanssa, ja lisäksi tehtaiden seinien julisteissa muistutetaan asioista, joihin on hyvä kiinnittää huomiota.

Tutut, tärkeät teemat

Kampanjan aiheet ovat useimmille jo varsin tuttuja: niissä kehotetaan esimerkiksi korjaamaan ”ansat” pois tieltä tai varmistamaan nostovälineen kunto. Koska sementtitehtailla käytetään erilaisia kaasuja, kaasupullojen turvallinen käsittely oli kampanjan yhtenä aiheena. Oleellista on säilyttää pulloja niin, etteivät ne kaadu missään olosuhteissa.

Yleisesti ottaen jopa neljännes sähkötyökalujen kanssa sattuvista työtapaturmista tapahtuu kulmahiomakoneen kanssa työskennellessä. Käyttäjä saattaa väsyessään menettää koneen hallinnan, työtapa on väärä tai laikka rikkoutuu. Tämän vuoksi oikean laikan valintaan ja käyttöön paneuduttiin myös Finnsementin työturvallisuuskampanjassa.

– Usein julisteet kertovat jo sinänsä tutuista aiheista, mutta niistä muistuttaminen avaa silmiä ja jatkossa osataan olla tarkempia, kertoo työsuojelupäällikkö Risto Savelius Finnsementistä.

Puutu heti

Alue- ja työsuojelupäällikkö Matti Ahlforsin mukaan kampanjan tavoitteena on viestiä myös siitä, että jos epäkohta havaitaan, sen ei anneta vain olla.

– Omalla toiminnalla on merkitystä, ja epäkohtiin pitää puuttua. Pieneltäkin tuntuvalla asialla voi lopulta olla suuri vaikutus, Ahlfors sanoo.

Myös Lappeenrannan tehtaan tehdas­palvelu- ja työsuojelupäällikkö Timo Hännisen mielestä tärkeintä on, ettei epäkohtia katsota läpi sormien – liittyy se sitten vaikkapa suojavarustukseen, konesuojaukseen tai siisteyteen.

Turvallisuushavainto rekisteröidään ja asia korjataan heti tai niin pian kuin mahdollista.

– Kampanjan positiivisin puoli on se, että tärkeitä asioita tulee kerrattua ja nostettua esille. Turvallisuuden parantaminen vaatii toistoa toiston perään, jolloin ihmisille alkavat toimintamallit sisäistyä niin, että vahinkojen todennäköisyys laskee, Hänninen sanoo.

Kampanjan suoraa vaikuttavuutta on vielä vaikea arvioida. Positiivisista vaikutuksista kertoo kuitenkin se, että turvallisuushavaintojen määrä käsitellyistä aiheista on noussut.

Juttu on julkaistu Sementti-lehdessä 2/2021. Teksti: Marjo Tiirikka, kuva: Finnsementti

 

Jaa juttu

Uusimmat blogit:

Tasaisen varmasti kohti entistä ihmislähtöisempää organisaatiota

Me Finnsementillä teemme pitkäjänteistä työtä henkilöstön hyvinvoinnin ja viihtyvyyden eteen. Jälleen viime vuonna teetetyn henkilöstökyselymme perusteella työ tuottaa myös hedelmää. 110-vuotiaan historiamme aikana olemme ehtineet kulkea jo pitkän matkan, mutta tavoitteita riittää tulevaisuudessakin.

Back to top