Työympäristö turvalliseksi kaikille

Finnsementti työskentelee aktiivisesti ollakseen työturvallisuudessa Suomen paras rakennusteollisuuden toimija. Tärkeimpiä keinoja työturvallisuuden varmistamiseksi ovat ennakointi, havainnointi ja jatkuva kouluttautuminen.

 Työturvallisuus ja tapaturmien torjunta ovat kaikkien etu ja yhteinen tavoite, joihin on panostettava ja kiinnitettävä huomiota järjestelmällisesti joka päivä. Sementtitehtaalla vaaranpaikkoja on useita, ja siksi huolellisuus on äärimmäisen tärkeää.

– Ei ole sellaista työtehtävää, jossa työturvallisuutta ei tarvitsisi ottaa huomioon. Erityistä varovaisuutta tarvitaan kuitenkin muun muassa kuumissa olosuhteissa ja suljetuissa tiloissa kuten säiliöiden sisällä työskennellessä, kertoo CRH Finlandin työturvallisuus-, työsuojelu- ja lähiesimiesvalmennuksen päällikkö Jussi Puustinen.

Tavoitteena Finnsementillä on päästä tapaturmissa nollatasolle, ettei lievempiäkään työtapaturmia, kuten nilkan nyrjähdyksiä, liukastumisia, pieniä palovammoja tai viiltohaavoja tulisi.


Turvallisuutta koulutuksilla ja arjen havainnoilla

Jokainen Finnsementin työntekijä saa työturvallisuuskoulusta vähintään 12 tuntia vuodessa. Erityisen tärkeää koulutus on tuotannon parissa työskenteleville.

– Työturvallisuuskoulutuksissa pääpaino on työtehtävien ohjeistamisessa ja niihin perehdyttämisessä. Tiimien kesken käydään säännöllisesti läpi läheltä piti -tilanteita ja havaittuja vaaranpaikkoja – ja niistä myös opitaan.

Ennakointi on työturvallisuuden ydinasioita. Finnsementillä pienetkin arjessa eteen tulevat turvallisuushavainnot kerätään InstaAudit­-järjestelmään, josta jokainen voi myös seurata oman havaintonsa toteutumista.

– Tänä vuonna elokuun loppuun mennessä henkilöstö on tehnyt jo yli 400 turvallisuushavaintoa Finnsementin toimipisteillä. Turvallisuushavainnot käsitellään mahdollisimman nopeasti ja havaittuihin puutteisiin osoitetaan korjaavat toimenpiteet. Niiden toteutus on pysynyt hyvin aikataulussa – suuresta havaintomäärästä riippumatta, Puustinen kertoo.

 

 Keskusteluyhteys myös korona-aikana

Työturvallisuusasiat on hyvä pitää esillä jatkuvasti, jotta niistä tulee osa päivittäistä rutiinia. Finnsementti on ottanut osaksi arkea johdon ja työntekijöiden väliset SLI- eli Safety Leadership Interaction ­keskustelut. Niissä johto juttelee ajankohtaisista työturvallisuuteen liittyvistä asioista työntekijöiden kanssa paikan päällä työympäristössä.

– Pienryhmäkeskusteluissa käydään läpi ajankohtaisia turvallisuushavaintoja sekä työtehtäviin liittyviä ohjeistuksia ja riskejä. Samalla työntekijät voivat tuoda esiin omia havaintojaan ja mahdollisia arjen tilanteita, joissa toimintatapoja voisi kehittää.

Viime vuonna johtoryhmän jäsenet kävivät yhteensä 50 SLI-keskustelua henkilöstön kanssa. Keväällä 2020 vierailut tehtaalle jouduttiin koronarajoitusten vuoksi kuitenkin jättämään väliin. Ratkaisuna käyttöön otettiin viikoittaiset turvallisuussoitot.

– Puhelimessa ja Teamsin välityksellä käydyt turvallisuuskeskustelut ovat pitäneet yllä vuorovaikutusta ja turvallisuustyötä myös etätyöskentelysuosituksen aikana. On hienoa, että hyväksi havaittu käytäntö saatiin pidettyä yllä koronasta huolimatta, Puustinen kiittelee.

 

 Turvallisuuskoulutusta myös urakoitsijoille

Finnsementti päivittää työturvallisuustavoitteet vuosittain. Yksi nyt kehitettävistä osa-alueista on urakoitsijoiden yhä vahvempi työturvallisuustyöhön mukaan ottaminen. Esimerkiksi Finnsementin tehdas-­ ja terminaalipaikkakunnilla liikkuu päivittäin noin 100 kuljetusliikkeiden kuljettajaa lastaamassa sementtiä.

– Työturvallisuus koskee oman väen lisäksi myös muita alueella työskenteleviä ja vierailevia. Tarkoituksena on tulevaisuudessa osallistaa urakoitsijoita koulutuksiin ja vaarojen tunnistamiseen finnsementtiläisten ohella.

Vuonna 2019 Finnsementti otti käyttöön kuljettajien virtuaaliset perehdytykset, jotta työturvallisuusasioihin syventyminen olisi nopeaa, helppoa ja vaivatonta. Perehdytys on samalla opastus siihen, kuinka tehdasalueella ylipäänsä toimitaan. Tavoitteena on, että kaikki Finnsementin tehdasalueilla käyvät kuljettajat saavat suoritusmerkinnän perehdytyksestä rekisteriin.

– Työturvallisuus lähtee meistä kaikista. Tärkeintä on, että jokainen tietää ja tuntee omaan työhönsä liittyvät vaarat ja riskit ja toimii annettujen ohjeiden mukaan, Puustinen summaa.

 

Jaa juttu

Uusimmat blogit:

Finnsementin tuote- ja palvelukehitys vastaa rakennusalan muuttuviin tarpeisiin

Finnsementin tuote- ja palvelukehityksen ympärillä tapahtuu paljon. Kehitystyötämme vauhdittaa ja ohjaa usein käsi kädessä kulkevat vihreämmän rakentamisen vaatimukset sekä asiakkaidemme muuttuvat tarpeet. LC-Ykkössementin syntyprosessi ja Betometrin uudet käyttötarpeet kertovat koko alan nykyisestä kehityksestä.

Back to top