Finnsementti mukana LOIKKA-hankkeessa puolittamassa betonirakentamisen päästöjä

Finnsementti osallistuu maaliskuun alussa käynnistyneeseen tutkimus- ja kehityshankkeeseen, jonka tavoitteena on puolittaa betonirakentamisen päästöt. Vähähiilisten ratkaisujen lisäksi LOIKKA-hankkeessa tavoitellaan systeemistä muutosta rakennustoimialalle.

Betoniteollisuus ry:n ja Aalto-yliopiston yhteishanke käynnistyi maaliskuun alussa. Business Finland on myöntänyt tukea hankkeelle. Rahoitus tulee EU:n RRF-elpymisvälineen kautta. Mukana on betonialan yrityksiä, joista Finnsementti on yksi.

Hanke on kaksivuotinen ja sillä tavoitellaan betonirakentamisen päästöjen puolittamista nykytilanteesta. Tämä tarkoittaa yli 500 000 hiilidioksiditonnin vuosittaista vähennystä. Vähennys muodostaa yhden prosentin Suomen kokonaispäästöistä. Hankkeen taustalla on Suomen hiilineutraaliustavoite vuoteen 2035 mennessä.

Yhteistyö päästövähennysten saavuttamiseksi tiivistyy

Finnsementille osallisuus hankkeessa tarkoittaa ennen kaikkea päästövähennyksiin keskittyvää tiivistyvää yhteistyötä rakennusalan toimijoiden kesken.

– Oleellista on myös se, että hankkeen tavoitteilla ja kehitystyöllä on riippumattomat tieteelliset perusteet. Meidän oma vähäpäästöisten sementtilaatujen kehitystyö pääsee osaksi tätä kokonaisuutta, jolla päästövähennyksiä hankkeessa tavoitellaan, tuotekehityspäällikkö Esa Heikkilä

LOIKKA-hankkeen kaltaisilla yhteistyökuvioilla lisätään Heikkilän mukaan alan sisäistä ymmärrystä ja korostetaan päästövähennyksiin tähtäävien ratkaisujen merkitystä koko rakennusalalle. Hanke edistääkin pienten ja isojen yritysten sekä tutkimuksen laajaa yhteistyötä.

– Hiilineutraalius alalla vaatii prosessien pohdintaa koko arvoketjun matkalta. Kaikki lähtee suunnittelusta, mutta tavoitteiden saavuttaminen vaatii kaikkien osallisuutta ja yhteistä hyväksyntää ratkaisuille, hän sanoo.

Finnsementti on tehnyt pitkäjänteisesti töitä päästövähennysten eteen. Yritys on sitoutunut eurooppalaisen sementtiteollisuuden tavoitteeseen olla hiilineutraali sementin ja betonin arvoketjun osalta vuoteen 2050 mennessä. Jo nyt eurooppalainen sementtiteollisuus on vähentänyt hiilidioksidin ominaispäästöjään keskimäärin 15 prosenttia. Finnsementin päästövähennys on 26 prosenttia vuoden 1990 lähtötilanteeseen nähden.

Jaa juttu

Uusimmat blogit:

Finnsementin tuote- ja palvelukehitys vastaa rakennusalan muuttuviin tarpeisiin

Finnsementin tuote- ja palvelukehityksen ympärillä tapahtuu paljon. Kehitystyötämme vauhdittaa ja ohjaa usein käsi kädessä kulkevat vihreämmän rakentamisen vaatimukset sekä asiakkaidemme muuttuvat tarpeet. LC-Ykkössementin syntyprosessi ja Betometrin uudet käyttötarpeet kertovat koko alan nykyisestä kehityksestä.

Back to top