Hiilidioksidipäästöt pienenevät – viiden C:n polku

Sementtiteollisuuden CO2-päästövähennyspolku muodostuu sementin elinkaaren viidestä C:stä. Toimialan yhteinen tavoite on olla hiilineutraali rakentamisen elinkaaren osalta vuoteen 2050 mennessä. Yhtä hopealuotia tavoitteen saavuttamiseksi ei ole olemassa, vaan päästösäästö saavutetaan monen osa-alueen summana. Alla on kullekin viidelle C:lle tunnistettu merkittävin päästövähennyspotentiaali.

Asumiselta ja rakentamiselta yleensä vaaditaan paljon. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on tärkeää, mutta samalla on varmistettava, että rakennukset koko pitkän käyttöaikansa ajan ovat turvallisia, terveellisiä, viihtyisiä, helppohoitoisia ja arvonsa säilyttäviä. Viiden C:n polku on yhteistyötä kohti yhteistä tavoitetta.

Clinker

Ensimmäinen C tulee klinkkeristä. Klinkkeri on sementin valmistuksen välituote, jonka valmistuksen yhteydessä pääosa päästöistä syntyy. Yli puolet hiilidioksidista muodostuu raaka-aineena käytetystä kalkkikivestä, loput on peräisin prosessiin lämmön tuottavista polttoaineista. Klinkkerin valmistuksen päästöjä vähennetään korvaamalla kalkkikiveä vähäpäästöisillä raaka-aineilla, kuten erilaisilla kuonilla tai tuhkilla, parantamalla prosessin energiatehokkuutta sekä siirtymällä kierrätyspolttoaineisiin. Tulevaisuudessa hiilidioksidin talteenotto mahdollistaa klinkkerin valmistamisen lähes päästöttömästi.

Cement

Toinen C tulee sementistä. Sementti valmistetaan jauhamalla klinkkeri, kipsi ja seosaineet sopivaan raekokoon. Sementin hiilijalanjälkeä pienennetään seostamalla sementtiä.
Kun klinkkerin osuutta sementissä pienennetään, voidaan klinkkeriä valmistaa vähemmän, jolloin myös toimialan kokonaispäästöt pienenevät. Suomessa seossementit ovat olleet käytössä jo pitkään ja käyttökokemukset ovat hyviä. Perinteisesti seostamiseen on käytetty kalkkikiveä, masuunikuonaa tai lentotuhkaa.

Concrete

Kolmas C tulee betonista. Betoni on veden jälkeen maailman käytetyin materiaali ja sementti sen tärkein osa. Betonin hiilijalanjäljen pienentäminen tapahtuu optimoimalla betonin koostumus. Tavoitteena on vähentää sementin osuutta betonissa, heikentämättä kuitenkaan betonin ominaisuuksia tai käyttöikää. Betonin käyttöikä on pitkä, jopa yli sata vuotta, ja sen elinkaari tunnetaan hyvin. Betonista rakennetaan kestävät ja energia­tehokkaat rakenteet.

Construction

Neljäs C tulee rakentamisesta tai rakenteista. Sementtiä ja betonia ei käytetä erillisinä vaan rakennettaessa niistä muodostuu yksi yhtenäinen kokonaisuus; rakennus tai rakenne kuten silta, pato tai tunneli. Tavoitteena on optimoida rakenteiden muodot ja rakennustavat niin, että päästöt minimoidaan, käyttöikää ja kestävyyttä kuitenkaan vaarantamatta. Kestävä rakentaminen tuottaa mahdollisimman vähähiilisiä, pitkäikäisiä, materiaali- ja energiatehokkaita rakennuksia ja rakenteita.

Carbonation

Viides ja viimeinen C tulee karbonatisoitumisesta. Betoni uudelleen karbonatisoituu luonnostaan, kun kalkkikivestä aikanaan irronnut hiilidioksidi sitoutuu takaisin betoniin. Ilmiö käynnistyy heti betonin kovetuttua ja jatkuu koko sen elinkaaren ajan. Rakennuksen käyttöiän jälkeen betoni murskataan ja uudelleen karbonatisoituminen kiihtyy entisestään. Betoni onkin merkittävä ja osittain unohdettu hiilinielu. Betonin hiilinieluominaisuuden hyötykäytön optimoiminen, sekä betonin valmistusvaiheessa että murskatulle betonille, on betoniteollisuudelle merkittävä mahdollisuus betonin hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Sementtiteollisuuden yhteinen tavoite on olla hiilineutraali rakentamisen elinkaaren osalta vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen on monen osa-alueen summa.

Juttu on julkaistu Sementti-lehdessä 1/2021, teksti: Ulla Leveelahti.

Lue koko Sementti 1/2021 (pdf)

Jaa juttu

Uusimmat blogit:

Finnsementin tuote- ja palvelukehitys vastaa rakennusalan muuttuviin tarpeisiin

Finnsementin tuote- ja palvelukehityksen ympärillä tapahtuu paljon. Kehitystyötämme vauhdittaa ja ohjaa usein käsi kädessä kulkevat vihreämmän rakentamisen vaatimukset sekä asiakkaidemme muuttuvat tarpeet. LC-Ykkössementin syntyprosessi ja Betometrin uudet käyttötarpeet kertovat koko alan nykyisestä kehityksestä.

Back to top