Kierrätetty prosessipöly puhdistaa savukaasuja Lappeenrannassa

Finnsementin Lappeenrannan tehtaalla on kehitetty uusi menetelmä savukaasujen puhdistamiseen. Menetelmä hyödyntää sementin tuotannossa syntyvää prosessipölyä ja sen avulla kierrätyspolttoaineen käyttöä voidaan laitoksessa lisätä. Kehitystyön ansiosta Finnsementti on jälleen askeleen lähempänä yhtiön hiilineutraaliustavoitetta.

Kaikissa kierrätyspolttoainetta käyttävissä laitoksissa vapautuu palamisprosessin aikana klooria. Ympäristösäädökset asettavat tavallista tiukemmat päästörajat vaihtoehtoisia polttoaineita käyttäville laitoksille, ja kloori on poistettava ennen kuin se muuttuu kaasumuotoiseksi suolahapoksi.

– Käytännössä kloori sidotaan natriumin, kaliumin tai kalsiumhydroksidin avulla, jolloin se muuttuu vuorisuolaksi, ruokasuolaksi ja kalsiumhydroksikloridiksi, Finnsementin Lappeenrannan tehtaan klinkkerituotannon aluepäällikkö Esa Suhonen kertoo.

Lappeenrannan tehtaalla kehitetyn menetelmän avulla kloori sidotaan klinkkerin valmistuksen aikana syntyneellä sivutuotteella, ylijäämäpölyllä. Kierrätetty pöly syötetään takaisin järjestelmään, jossa se sieppaa kloorin ja puhdistaa savukaasut.

Aiemmin pöly miellettiin valmistusprosessin vaikeasti hallittavaksi sivutuotteeksi. Nyt se päätyy takaisin sementin osa-aineiksi.

– Kaikesta pölystä tulee taas klinkkeriä, Suhonen iloitsee.

Ylimääräinen puhdistusmenetelmä varmistaa sen, että uunissa voidaan käyttää kierrätettyjä polttoaineita hallitusti enemmän. Lappeenrannassa vaihtoehtoisten polttoaineiden osuus tuotannossa on tällä hetkellä 55-80 %. Tavoitteena on kokonaan siirtyä käyttämään vaihtoehtoisia polttoaineita.

Kuva Esa Suhonen

Jaa juttu

Uusimmat blogit:

Tasaisen varmasti kohti entistä ihmislähtöisempää organisaatiota

Me Finnsementillä teemme pitkäjänteistä työtä henkilöstön hyvinvoinnin ja viihtyvyyden eteen. Jälleen viime vuonna teetetyn henkilöstökyselymme perusteella työ tuottaa myös hedelmää. 110-vuotiaan historiamme aikana olemme ehtineet kulkea jo pitkän matkan, mutta tavoitteita riittää tulevaisuudessakin.

Hiilineutraali tulevaisuus rakentuu monista eri palasista

EU-taksonomia ja erilaiset päästövähennystavoitteet tiukentuvat ja tulevaisuudessa vain vähähiiliselle rakentamiselle on kysyntää. Vihreän rakentamisen edelläkävijänä Finnsementin tavoitteena on vähentää oman toiminnan hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuoden 2021 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Back to top