Kohti vihreämpää betonirakentamista

Betoni on maailman käytetyin rakennusmateriaali. Siksi sementtiteollisuuden rooli osana ilmastotyötä on erityisen merkittävä. Finnsementti ottaa tärkeitä askelia vihreämmän ja kestävämmän tulevaisuuden eteen.

Sementtiä tuotetaan maailmanlaajuisesti valtavia määriä: yhteensä noin 4–4,5 miljardia tonnia vuosittain. Sementistä valmistettava betoni on säilyttänyt asemansa maailman ykkösrakennusmateriaalina helppokäyttöisyytensä, energiatehokkuutensa ja turvallisuutensa ansiosta.

– Betoni on monipuolinen materiaali, joka on myös sataprosenttisesti kierrätettävää. Siksi sillä rakennetaan vihreämpää ja kestävämpää tulevaisuutta, toimitusjohtajamme Miikka Riionheimo kertoo.

Sementin tuotannon ympäristöystävällisyyden kehittäminen edellyttää koko prosessin huolellista läpikäymistä ja sen ympäristövaikutusten tunnistamista. Ympäristöraportissaan Finnsementti kertoo tehdyistä toimenpiteistä ja tulevaisuuden panostuksista.

 

Kiertotalous osana tuotantoa

Finnsementillä panostetaan moniin kiertotalouden ratkaisuihin, joiden ansiosta tuotannossa hyödynnetään vuosittain 250 000 tonnia kierrätysmateriaaleja.

– Käytämme sementinvalmistuksessa raaka-aineena runsaasti erilaisia teollisia sivutuotteita ja kierrätysmateriaaleja, kuten lentotuhkaa ja erilaisia kuona-aineita. Niitä hyödyntämällä säästämme luonnonvaroja ja vähennämme päästöjämme, Riionheimo kertoo.

Kierrätysmateriaalien käytöstä syntyviä hyötyjä ovat muun muassa vähentynyt louhinnan tarve ja pienemmät hiilidioksidipäästöt. Kiertotalouden ratkaisuilla Finnsementti on vähentänyt kaatopaikalle ja läjitykseen päätyvän jätteen määrää 95 prosenttia vuodesta 2007.

Fossiilisten polttoaineiden käyttöä on Finnsementillä korvattu vaihtoehtoisilla, kierrätetyillä polttoaineilla. Vuosittain kierrätyspolttoaineita hyödynnetään 85 000 tonnia, mikä tekee niiden osuudeksi kokonaispolttoainekulutuksesta jo noin 40 prosenttia.

– Vuonna 2019 korvaustavoitteemme lähestyy 50 prosenttia, ja pitkällä tähtäimellä tavoitteemme on korvata jopa 60 prosenttia perinteisistä polttoaineista kierrätyspolttoaineilla.

Lisäksi tuotannossa syntyvä lämpö muutetaan kaukolämmöksi lähiympäristön asukkaille. Vuosittain Finnsementti toimittaakin kaukolämpöverkkoihin yhteensä noin 30 gigawattituntia lämpöenergiaa, mikä vastaa yli 2 100 pientalon vuosittaista lämmitysenergiankulutusta.

 

Tärkeä työ jatkuu

Hiilidioksidihaaste on sementtiteollisuudelle yhteinen ja siksi sitä myös ratkaistaan yhdessä. CRH-konserni ja Finnsementti ovat aktiivisesti mukana sekä suomalaisissa että kansainvälisissä tutkimushankkeissa kehittämässä ympäristöystävällisempiä sementinvalmistuksen tapoja.

Pitkäjänteinen työ kantaa myös tulosta. Alansa edelläkävijänä Finnsementti on vähentänyt tuotannossaan syntyvien hiukkasten ja oksidien päästöjä alle kolmannekseen kymmenessä vuodessa.

– Teemme töitä kestävämmän tulevaisuuden eteen. Tavoitteenamme on valmistaa laadukasta ja ympäristöystävällistä sementtiä ja vähentää tuotannossa syntyviä päästöjämme entisestään. Tehdään yhdessä vihreämpää tulevaisuutta!

 

Katso Miikan ympäristöterveiset videolta!

 

 

 

Teksti Eveliina Miettunen, kuva Jari Härkönen

Jaa juttu

Uusimmat blogit:

Finnsementin tuote- ja palvelukehitys vastaa rakennusalan muuttuviin tarpeisiin

Finnsementin tuote- ja palvelukehityksen ympärillä tapahtuu paljon. Kehitystyötämme vauhdittaa ja ohjaa usein käsi kädessä kulkevat vihreämmän rakentamisen vaatimukset sekä asiakkaidemme muuttuvat tarpeet. LC-Ykkössementin syntyprosessi ja Betometrin uudet käyttötarpeet kertovat koko alan nykyisestä kehityksestä.

Back to top