Ympäristöselosteet auttavat asiakasta valitsemaan kestävän tuotteen – uudet EPD:t on nyt julkaistu

Ympäristöselosteilla Finnsementti tarjoaa asiakkailleen tutkittua tietoa tuotteittensa ympäristövaikutuksista. Vertailukelpoiset ja verifioidut selosteet auttavat valitsemaan kestävän tuotteen ja siten vastaamaan rakennusalan kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin.

 EPD eli environmental product declaration on elinkaarilaskentaan perustuva ympäristöseloste. Se perustuu ympäristötietokantojen tietoihin sekä omasta toiminnasta kerättyyn dataan, joiden pohjalta tuotteiden ympäristövaikutukset lasketaan.

– EPD tarjoaa laajan kuvan tuotteen ympäristövaikutuksista. Laskennassa otetaan huomioon tuotannon veden ja sähkön kulutus, muodostuneet päästöt ja jätteet, käytetyt raaka-aineet sekä logistiikka, kertoo Finnsementin ympäristöpäällikkö Ulla Leveelahti.

Finnsementin ympäristöselosteet tarjoavat huomattavan tarkkaa tietoa, sillä ne on laadittu keskiarvotuotteiden tai tuoteryhmien sijaan tuotekohtaisesti Lappeenrannan ja Paraisten tehtaiden sementeille erikseen. Laskelma kattaa tuotteen kaikki valmistusvaiheet aina raaka-aineen louhinnasta siihen, kun valmis tuote lähtee tehtaalta.

– Finnsementin ympäristöselosteiden tausta-aineisto on verifioinnissa arvioitu poikkeuksellisen kattavaksi. Ympäristötietokantojen keskiarvojen sijaan elinkaarilaskenta perustuu yli yhdeksänkymmentä prosenttisesti tehtaiden jatkuvatoimisesti mitattuihin ja todennettuihin kulutus- ja päästötietoihin, Leveelahti kertoo.

Finnsementillä tuotekohtaisia ympäristövaikutuksia on seurattu elinkaarilaskelmilla 1990-luvulta lähtien ja raportoitu vuodesta 2015 asti sementtiteollisuuden yhteisten käytäntöjen ja kansainvälisten standardien mukaan. Tänä vuonna EPD:t julkaistiin ensimmäistä kertaa ulkoisen tahon verifioimina maailmanlaajuisessa ympäristöselosteohjelmassa. The International EPD System tarjoaa läpinäkyvää, vertailukelpoista ja tarkistettua tietoa lukuisten tuotteiden ympäristövaikutuksista – nyt myös Finnsementin sementeistä.

 Ympäristöselosteet palvelevat erityisesti Finnsementin asiakkaita mutta myös suunnittelijoita, tutkijoita ja viranomaisia sekä toimivat tausta-aineistona esimerkiksi rakennusten ilmastoselvityksille.

– Rakennusalan toimijoilta odotetaan nyt vähähiilisyyttä – siksi asiakkaamme ovat kiinnostuneita toimintansa ympäristövaikutuksista. Ympäristöystävällisten tuotteiden lisäksi haluamme tarjota luotettavaa tutkittua tietoa tuotevalintojen ja päätöksenteon tueksi kestävää Suomea rakennettaessa.

Koko elinkaari huomioitava materiaalivalinnoissa

Finnsementin tekemät investoinnit ympäristöystävälliseen sementintuotantoon näkyvät ympäristöselosteissa. Esimerkiksi Lappeenrannassa valmistetun Oiva-sementin hiilijalanjälki on 24 prosenttia pienempi kuin keskimääräisen eurooppalaisen CEM II -sementin ja 55 prosenttia pienempi kuin eniten käytössä olevan CEM I -sementin.

– Kotimainen sementti on ilmastoteko. Esimerkiksi logistiikka kasvattaa aina ulkomailta tuodun sementin hiilijalanjälkeä, Leveelahti kertoo.

Eri tuoteryhmien vertailuun ympäristöselosteet eivät kuitenkaan suoraan sovellu.

– Esimerkiksi puutaloja pidetään usein betonirakennuksia ympäristöystävällisempinä. Puutuotteiden hiilijalanjälkilaskelmissa ei kuitenkaan huomioida hakkuiden vaikutusta metsän hiilenkiertoon ja niin sanottua biogeenistä hiilivelkaa.  Kun biogeeninen hiilivelka lisätään hiilijalanjälkeen, muuttuu ennestäänkin pieni ero betoni- ja puurakennusten hiilijalanjäljissä selvästi betonin eduksi.

Keskustelun käydessä kiivaana Leveelahti muistuttaa, että tärkeintä on perustaa valinnat faktoihin.

– Peräänkuulutamme tieteeseen ja tutkimukseen perustavaa puolueetonta päätöksentekoa. Siksi tuotamme asiakkaillemme todennettua tuotekohtaista tietoa, ja tätä odotamme myös muilta alan toimijoilta.

Tutustu Finnsementin tuotteiden ympäristöselosteisiin!

 

Ympäristöseloste eli EPD

  • Rekisteröintipaikka The International EPD System
  • Verifioija Hannu Karppi/Ramboll
  • Pohjautuu ISO 14025- ja EN 15804:2012+A2:2019 -standardeihin
  • Seloste kertoo mm. tuotteen ilmastovaikutukset, otsonikerrosta ohentavat aineet, maaperää ja vesistöjä happamoittavat päästöt, rehevöitymistä aiheuttavat päästöt sekä uusiutumattomien energiavarojen ja mineraalivirtojen käytön.
Jaa juttu

Uusimmat blogit:

Finnsementin tuote- ja palvelukehitys vastaa rakennusalan muuttuviin tarpeisiin

Finnsementin tuote- ja palvelukehityksen ympärillä tapahtuu paljon. Kehitystyötämme vauhdittaa ja ohjaa usein käsi kädessä kulkevat vihreämmän rakentamisen vaatimukset sekä asiakkaidemme muuttuvat tarpeet. LC-Ykkössementin syntyprosessi ja Betometrin uudet käyttötarpeet kertovat koko alan nykyisestä kehityksestä.

Back to top