Ankean ajan valopilkkuja

Lamasta huolimatta sementtiteollisuus investoi. Rakentamisen laatuun kiinnitettiin huomiota monin tavoin. Onneksi suhdanteiden vahva matalapaine ei seisauttanut kaikkea kehitystä, vaan katse saatiin pysymään tulevaisuudessa.

Paraisten sementtitehtaalla otettiin vuonna 1994 käyttöön uusi, valssaavana myllynä toimiva hiilimylly. Se korvasi vanhat kuulamyllyt. Hiilen jauhatus siirrettiin uunin viereen. Uunin savukaasulla voitiin korvata aiemmin hiilen kuivatuksessa käytetty raskas polttoöljy. Hiilen jauhatus valssimyllyssä vaatii myös vähemmän sähköenergiaa kuin jauhatus kuulamyllyssä. Näin uusi mylly paransi huomattavasti sementin valmistuksen energiatehokkuutta. Samalla raskaan polttoöljyn aiheuttamat rikkipäästöt loppuivat.

Vuonna 1998 Finnsementti ryhtyi rakentamaan uutta sementtiterminaalia Kirkkonummen Kantvikiin. 50 miljoonaa markkaa maksanut terminaali varustettiin purkuautomatiikalla laivasta kolmeen siiloon. Yhteen siiloon mahtuu 9 500 tonnia irtosementtiä.

Ympäristön hyväksi tehdyt investoinnit lisääntyivät 90-luvulla. Finnsemetin merkittävin ympäristöinvestointi juuri ennen vuosituhannen vaihdetta oli Lappeenrannan tehtaan uusi polttoprosessi NOx-päästöjen vähentämiseksi. Se oli sementtiteollisuuden suurin investointi sitten 70-luvun.

Rakentamisen laatuun alettiin kiinnittää huomiota eri tahoilla. Kestävää rakentamista edistämään perustettiin 90-luvulla muun muassa Rakennustuotteiden Laatu RTL ry ja Kestävä Kivitalo -hanke, jota Finnsementti tukee.

Back to top