Investointi Suomeen on ympäristöteko

Sementtiteollisuuden kilpailukyky tulee säilyttää, jotta tuotanto pysyisi Euroopassa ja Suomessa. Se on myös ympäristöteko.

Niin eurooppalaisen kuin kotimaisenkin sementtiteollisuuden tulevaisuuden kannalta on erittäin tärkeää ottaa lainsäädännössä huomioon teollisuuden kilpailukyvyn säilyttäminen.

Lainsäädännön liian nopea ja yksipuolinen kiristäminen heikentää teollisuuden toimintaedellytyksiä ja saattaa ajaa eurooppalaisen sementtiteollisuuden ahdinkoon. Silloin tuotanto siirretään pois Euroopasta alueille, joissa lainsäädäntö on sallivampaa. Sen myötä taloutemme selkäranka heikkenisi, työttömyys lisääntyisi ja ympäristö- ja ilmasto-ongelmat pahenisivat.

Sementtiteollisuuden investoinnit Euroopassa ja Suomessa ovat myös ympäristöteko. Lainsäädäntömme turvaa jo nyt tehokkaat ja ympäristöystävälliset sementin tuotantolaitokset.

Finnsementti on investoinut viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomeen 122 miljoonaa euroa. Sementtiteollisuus työllistää Suomessa suoraan reilut 200 työntekijää ja välillisesti useita satoja lisää.

Back to top