Työturvallisuus

Panostamme työturvallisuuteen. Haluamme olla työturvallisuudessa Suomen paras rakennusteollisuuden toimija. Tavoitteemme on nolla tapaturmaa ja pyrimme siihen järjestelmällisellä työllä työturvallisuuden puolesta.

Työtapaturmien ehkäisyssä mm. turvallisuushavainnot ja turvallisuuskoulutus ovat tärkeässä asemassa.

Kuolemantapausten estäminen on työturvallisuustyön ensimmäinen perustavoite. Oman henkilökunnan lisäksi kampanjoimme myös urakoitsijoiden työturvallisuuden puolesta voimakkaasti. Haluamme pienentää urakoitsijoiden tapaturmataajuuden samalle tasolle oman henkilöstön kanssa.

 

Työturvallisuusajattelumme peruspilarit

  • Varmistamme, että henkilökunta ja urakoitsijat noudattavat ja toimivat lain ja yrityspolitiikkamme edellyttämien työturvallisuusohjeiden mukaisesti kaikissa tilanteissa.
  • Varmistamme, että yrityksemme on turvallinen ja terveellinen työpaikka henkilökunnalle ja urakoitsijoille sekä huolehdimme kaikkien toimipaikoillamme vierailevien henkilöiden riittävästä turvallisuudesta.

 

Kuljettajaperehdytykset

Back to top