Ajankohtaista

19.12.2023

Hiilineutraali tulevaisuus rakentuu monista eri palasista

EU-taksonomia ja erilaiset päästövähennystavoitteet tiukentuvat ja tulevaisuudessa vain vähähiiliselle rakentamiselle on kysyntää. Vihreän rakentamisen edelläkävijänä Finnsementin tavoitteena on vähentää oman toiminnan hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuoden 2021 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

24.1.2024

Tasaisen varmasti kohti entistä ihmislähtöisempää organisaatiota

Me Finnsementillä teemme pitkäjänteistä työtä henkilöstön hyvinvoinnin ja viihtyvyyden eteen. Jälleen viime vuonna teetetyn henkilöstökyselymme perusteella työ tuottaa myös hedelmää. 110-vuotiaan historiamme aikana olemme ehtineet kulkea jo pitkän matkan, mutta tavoitteita riittää tulevaisuudessakin.

17.12.2023

Kierrätetty prosessipöly puhdistaa savukaasuja Lappeenrannassa

Finnsementin Lappeenrannan tehtaalla on kehitetty uusi menetelmä savukaasujen puhdistamiseen. Menetelmä hyödyntää sementin tuotannossa syntyvää prosessipölyä ja sen avulla kierrätyspolttoaineen käyttöä voidaan laitoksessa lisätä. Kehitystyön ansiosta Finnsementti on jälleen askeleen lähempänä yhtiön hiilineutraaliustavoitetta.

16.11.2023

Lue uusin Sementti-lehti!

Miten teknologia ja tekoäly parantavat työturvallisuutta? Miten sujuvat valutyöt kenties Suomen kuuluisimmalla siltatyömaalla Paraisilla? Entä miten sujuvat lämmön- ja lujuudenkehityslaskelmat Betometri-pilvipalvelussa?

14.11.2023

Lappeenrannan P2X-hanke ei etene alkuperäisessä aikataulussa

Finnsementti on vihreän rakentamisen edelläkävijänä ollut ylpeänä ja ennakkoluulottomasti mukana St1:n P2X-hankkeessa, jossa on kehitetty uutta käyttötarkoitusta hiilidioksidille.

25.10.2023

Finnsementille nimitetty vastuullisuusjohtaja, myös johtoryhmä uudistuu

Finnsementille on nimitetty vastuullisuusjohtaja. Nimitys on osa laajempaa organisaatio-uudistusta, jolla vastataan jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön asettamiin haasteisiin. Uuden johtoryhmän tuella Finnsementti on myös entistä ketterämpi edistämään yhtiön strategisia tavoitteita, kuten pitkäjänteistä päästövähennystyötä.

Ulla Leveelahti Finnsementin vastuullisuusjohtajaksi

Ulla Leveelahti on nimitetty Finnsementin vastuullisuusjohtajaksi 11.10. alkaen. Leveelahden nimityksen myötä vastuullisuustyöstä tulee entistä kiinteämpi osa Finnsementin johtoryhmätyöskentelyä.

20.9.2023

Uusi KolmosBertta kirittää Finnsementin ilmastotyötä (entistä kovempaan vauhtiin)

Finnsementti ottaa uusia askeleita päästövähennysmatkallaan, sillä olemme jälleen tuoneet markkinoille uuden vähähiilisen KolmosBertta-sementin. Se on nyt vähäpäästöisin sementtimme.

11.9.2023

Tommy Ranta Finnsementin operatiiviseksi ja kaupalliseksi johtajaksi

Tommy Ranta on nimitetty Finnsementin operatiiviseksi ja kaupalliseksi johtajaksi 11.9. alkaen. Aiemmin tuotantojohtajana ja Paraisten tehtaan tehdaspäällikkönä työskennellyt Ranta vastaa jatkossa tuotannon lisäksi myös myynnistä, hankinnoista ja teknisestä kehityksestä. Ranta kuuluu Finnsementin johtoryhmään ja raportoi tehtävässään toimitusjohtajalle. Pitkän työuran sementtialalla […]

30.8.2023

Finnsementti tuo markkinoille uuden, tähän asti vähäpäästöisimmän sementin

Suomen ensimmäisen vähähiilisen sementin, Kolmossementin, lanseerauksen (syksy 2021) jälkeen Finnsementti tuo jälleen uuden vähähiilisen sementtituotteen markkinoille. Yhtiön vähäpäästöisimmän sementin, KolmosBertan, ominaispäästöt ovat enää noin kolmannes CEM I -sementtien päästöistä. KolmosBertta tuodaan markkinoille syyskuun 2023 alusta Raahen ja Paraisten tehtailta. KolmosBertan […]

Back to top