Finnsementin ilmastotyö kohti neljänneksen päästövähennyksiä etenee

Finnsementissä on tehty pitkään töitä sen eteen, että toimintamme vaikutukset ympäristöön olisivat mahdollisimman vähäiset. Työmme myös tuottaa tulosta. Juuri julkaistussa ympäristöraportissa kokoamme yhteen edellisen vuoden ympäristövaikutukset ja ilmastoteot.

Finnsementillä on uusi kunnianhimoinen tavoite vähentää päästöjä 25 prosentilla vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tuoreesta ympäristöraportistamme ilmenee, että tavoite on saavutettavissa. Keinot ovat sellaisia, jotka ovat jo tiedossamme: tuotekehitys, kierrätyspolttoaineiden käytön lisäys ja tuotantomenetelmien uudistukset.

Teko kerrallaan kohti maalia

Rakennusteollisuuden korkeasuhdanne nosti tuotantomääriämme. Tästä syystä myös hiilidioksidipäästömme kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Onnistuimme kuitenkin siinä, että ominaispäästöt tuotettua sementtitonnia kohden laskivat aikaisempien vuosien tapaan.

Sementintuotannossa käytettyjen kierrätyspolttoaineiden osuus kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Lappeenrannassa ennätystä päästään juhlimaan jo toista kertaa – viime vuonna 58 prosenttia kokonaisenergian tarpeesta tuotettiin kierrätyspolttoaineilla. Tuloksen takana on pitkäjänteinen työ, jossa olemme tutkineet ja testanneet polttoaineeksi soveltuvia materiaaleja ja teollisuuden sivuvirtoja yhteistyössä polttoainetoimittajien kanssa.

Merkittävä muutos saavutettiin myös pienhiukkasten määrässä – ne ovat nykyään vain murto-osa 20 vuoden takaisesta tasosta. Pölypäästöjen määrään ovat vaikuttaneet ennen kaikkea uudet tekstiilisuodattimet. Näiden uudistusten ansiosta pienhiukkaspäästöt tehtaiden lähiympäristöihin ovat huomattavasti pienentyneet.

Kumppaneiden kanssa kohti vihreämpää rakentamista

Finnsementin strategian mukaisiin päästövähennystavoitteisiin tähdätään sekä pienillä että suurilla teoilla. Viime vuonna toteutimme prosessiparannuksia muun muassa käyntiasteen ja sementeissä käytetyn klinkkerimäärän osalta. Seuraavia merkittäviä hankkeita suunnitellaan ja käynnistellään jo. Näitä ovat muun muassa Lappeenrannan tehtaalla käyttöön otettava uusi pääpoltinpolttoaine ja Paraisille suunniteltu arinajäähdyttäjä.

Vuosi oli vilkas myös tutkimushankkeiden osalta. Uusina hankkeina käynnistyi niin betoniteollisuuden päästövähennykseen tähtäävä LOIKKA kuin hiilidioksidin talteenottoa tutkiva PILCCU. Uusien teknologioiden ja toimintatapojen hyödyt eivät näy päästömäärissämme vielä hetkeen, mutta ovat meille tärkeitä tutkimuskohteita sementintuotannon vihreämpää tulevaisuutta ajatellen.

Tietoa asiakkaille, rakennuttajille ja päätöksentekijöille

Ympäristöasiat eivät saa olla ”mutuilua”, vaan päätösten tulee perustua faktoihin. Ympäristöraportti onkin meille yksi monista keinoista, jolla kerromme avoimesti omasta toiminnastamme ja työstämme ilmaston eteen. Se perustuu laajaan tietopohjaan, joka meillä kertyy niin omasta toiminnastamme kuin ulkoisista lähteistä.

Haluamme tarjota asiakkaillemme, rakennuttajille ja päättäjille luotettavaa tietoa suomalaisen sementintuotannon ympäristövaikutuksista. Tiedon tuottaminen betonin alkulähteillä on tärkeää, sillä se mahdollistaa koko rakentamisen ja asumisen elinkaaren päästöjen arvioinnin. Ympäristöraporttimme kertoo myös siitä merkittävästä roolista, mikä sementintuotannolla on osana suomalaista rakennusteollisuutta.

Työ ympäristön eteen on pitkäjänteistä, ja siksi näiden tärkeiden teemojen pariin voi ja pitääkin palata aina uudelleen. Toivotan antoisia lukuhetkiä ympäristöraporttimme parissa.

Ympäristöpäällikkö
Ulla Leveelahti

 

Kuva: Ilkka Palonen

Jaa juttu

Uusimmat blogit:

Finnsementin tuote- ja palvelukehitys vastaa rakennusalan muuttuviin tarpeisiin

Finnsementin tuote- ja palvelukehityksen ympärillä tapahtuu paljon. Kehitystyötämme vauhdittaa ja ohjaa usein käsi kädessä kulkevat vihreämmän rakentamisen vaatimukset sekä asiakkaidemme muuttuvat tarpeet. LC-Ykkössementin syntyprosessi ja Betometrin uudet käyttötarpeet kertovat koko alan nykyisestä kehityksestä.

Back to top