Päästöistä pois 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä – taustalla vahvat tieteelliset perusteet

Finnsementti on sitoutunut emoyhtiö CRH:n kautta tieteeseen perustuvaan päästövähennystavoitteeseen rajoittaa ilmaston lämpeneminen alle 1,5 asteeseen. Finnsementille se tarkoittaisi vähintään neljänneksen päästöpudotusta vuoden 2021 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Halusimme kuitenkin kirittää vauhtiamme vielä vähän kovemmaksi: tulemme vähentämään päästöjämme jopa 30 prosenttia.

 

Näitä uusia asioita olemme kertoneet juuri julkaistussa ympäristöraportissa. Finnsementin emoyhtiö CRH:n sitoumus Science Based Targets -aloitteeseen on merkittävä ilmastoteko. Aloite on luotu edistämään yksityisen sektorin ilmastotoimia. Sen avulla yritykset voivat asettaa tieteeseen perustuvia tavoitteita, jotka SBTi myös validoi. Näin on tehty myös CRH:n 1,5 °C:n polulle.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tavoitteet perustuvat tarkkaan, tieteellisesti arvioituun dataan. Me Finnsementillä voimme sanoa, että päätöksentekomme perustuu faktaan – ei mutuun. Tämä tarkoittaa, että toimintamme on uskottavaa, koska päästövähennyskeinoille on tieteelliset perusteet. SBTi:n avulla pystymme osoittamaan, että toimimme ilmastotieteen ja Pariisin ilmastosopimuksen asettamien tavoitteiden suuntaan.

SBTi-aloitteen taustalla ovat Carbon Disclosure Project, YK:n yritysvastuualoite, maailman luonnonvarainstituutti ja WWF. Aloitteeseen sitoutuneet yritykset asettavat lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteensa, jotka SBTi hyväksyy. Tavoitteiden toteutumisesta myös raportoidaan SBTi:lle.  SBTi on räätälöinyt ohjeistustaan toimialakohtaisesti huomioiden liiketoimintojen erityispiirteet.

Ratkaisuja jo olemassa

Finnsementillä päästövähennykset saadaan sekä klinkkerin ominaispäästöistä että sementeistä. Sementin kohdalla merkitys on suurin, sillä tuotekehitykseksemme mahdollistaa koko ajan vähähiilisempien sementtien valmistuksen. Vähähiiliset tuotteet mahdollistavat jopa 16 prosentin päästövähennyksen. Klinkkerin kohdalla olemme laskeneet, että klinkkerin päästöjä pystymme vähentämään 11 prosenttia.

Tuotantoomme liittyvät päästövähennyskeinot ja -ratkaisut ovat meillä jo olemassa ja konkretisoituvat pian. Ne perustuvat kehityshankkeisiin tehtaillamme. Merkittävät vaikutukset saamme Lappeenrannan uudella pääpoltinlaitteistolla, joka edistää kierrätyspolttoaineiden monipuolista ja laajempaa käyttöä. Tämä projekti saadaan valmiiksi keväällä 2023.

Paraisilla teemme vielä suurempia muutoksia korvaamalla satelliittijäähdyttäjät modernilla arinajäähdyttäjällä. Tämän investoinnin vaikutus päästöjemme vähentämisessä on merkittävä, sillä Paraisten tehtaan päästöt pienenevät lähes 10 prosenttia nykyisestä. Paraisten tehtaan investointi valmistuu keväällä 2024.

Investoinneilla tehokkuutta

Meille on tärkeää, että pystymme korvaamaan hiili-intensiivisiä fossiilisia polttoaineita kierrätyspolttoaineilla. Yhtä lailla tavoitteemme on koko ajan parantaa toimintamme tehokkuutta.

Kasvatamme lisäksi vaihtoehtoisten raaka-aineiden käyttöä lähivuosina. Tutkimme esimerkiksi betonijätteen käyttöä raaka-aineena. Tällä pystymme vähentämään kalkkikiven käyttöä.

Me emme tietenkään tee kaikkea yksin, vaan emoyhtiömme tuella. Lisäksi teemme laajaa yhteistyötä, jolla kehitetään koko toimialalla tarvittavia teknologioita, strategioita ja käytäntöjä. Näistäkin kerromme ympäristöraportissamme.

Ympäristöpäällikkö
Ulla Leveelahti

Jaa juttu

Uusimmat blogit:

Tasaisen varmasti kohti entistä ihmislähtöisempää organisaatiota

Me Finnsementillä teemme pitkäjänteistä työtä henkilöstön hyvinvoinnin ja viihtyvyyden eteen. Jälleen viime vuonna teetetyn henkilöstökyselymme perusteella työ tuottaa myös hedelmää. 110-vuotiaan historiamme aikana olemme ehtineet kulkea jo pitkän matkan, mutta tavoitteita riittää tulevaisuudessakin.

Back to top