Annosteluohje

Betonin valmistus on helppoa. Löydät annosteluohjeet tältä sivulta tai voit käyttää apunasi betonireseptilaskuria.

Työmaalla valmistetun betonin seossuhteet, kun käytetään sekä hienoa että karkeaa kiviainesta.

Lujuusluokka MN/m2 Vähimmäis-
sementti-
määrä kg/m3
Seossuhteet
Tilavuusosina Kiviainesmäärä sementtisäkkiä* kohden litroina (l)
sementti hienosoraa
0…8 mm
karkea
kiviaines >
8 mm
vesi sementtisäkki hienosoraa
0…8 mm (l)
karkea kiviaines >
8 mm (l)
vettä** (l)
K20 C16/20 300 1 2 3 0,65 20 kg – 16 l 32 l 48 l 10,4 l
K15 C12/15 250 1 3 3 0,65 20 kg – 16 l 48 l 48 l 10,4 l
K10 C8/10 200 1 4 4 0,70 20 kg – 16 l 64 l 64 l 11,2 l

Ohjeet on laadittu kotimaiselle Finnsementin Oiva-sementille, lujuusluokka 42,5N.

* 1 säkki (20 kg) vastaa noin 16 litraa

** Vesimäärä on arvio sekoituksessa lisättävästä vesimäärästä, jonka lopullinen määrä riippuu mm.kiviaineksien kosteuspitoisuudesta. Vesimäärä on oikea kun betonimassasta ei erotu vettä pintaan ja massa on hyvin työstettävää.

Kantaviin rakenteisiin voit valmistaa betonia omatoimisesti työmaalla, kun rakennesuunnittelija on mitoittanut rakenteen korkeintaan betonin lujuusluokalle C16/20 ja toteutusluokka 1. Toteutusluokka ja betonin lujuusluokka käyvät ilmi rakennesuunnitelmista.

Vaativammissa kohteissa, joissa betonilta vaaditaan yli C16/20 lujuusluokkaa tai rakenteen säilyvyydelle ja säänkestävyydelle on asetettu erityisiä vaatimuksia, betoni kannattaa tilata ammattilaisilta.

Back to top