Massiivisiin rakenteisiin matalan lämmöntuoton sideaineita

Sementin hydrataatioreaktiot tuottavat lämpöä betoniin. Betonin lämpötilan noustessa yli 60 asteeseen betonin lujuuden kehitys voi häiriintyä ja osa lujuudesta jäädä saavuttamatta. Tätä ilmiötä kutsutaan lujuuskadoksi.

Betoni laajenee lämmetessään, jolloin suuret lämpötilaerot rakenteen eri osien välillä aiheuttavat rakenteeseen vetojännityksiä. Betoninormissa BY65 2016 on esitetty, että yli 20 asteen lämpötilaerot 1 metrin matkalla voivat aiheuttaa autogeenista kutistumaa ja siten halkeilua.

Rakenteen lämmönkehitystä on syytä tarkkailla, kun rakenteen kapein kohta ≥ 1000 mm ja betonin v/s-suhdevaatimus ≤ 0,50. Tällaisia rakenteita ovat esimerkiksi paksut pohjalaatat, paksut holvit, paksut pilarit, sillan kannet yms.

Rakenteiden lämmöntuottoa voidaan hallita käyttämättä seossementtejä, kuten Plussementtiä (CEM II B-M (S-LL)) ja seostamalla betonireseptiä edelleen masuunikuonalla KJ400.

Vaativien massiivisten rakenteiden lämmön- ja lujuudenkehitystä voidaan tarkastella etukäteen mallintamalla rakenne Finnsementin Betometri-ohjelmalla.

Back to top