Henkilöstöjohtajan blogi: Strategian julkistaminen ei ole päätepiste vaan yhteisen matkan alku

Kesäkuussa julkaistu uusi, viisivuotinen strategiamme viitoittaa Finnsementin tietä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Tuoreen henkilöstötutkimuksemme tulokset kertovat, että finnsementtiläiset kokevat yhteiset tavoitteet tärkeiksi.

Pian päättyvä vuosi on ollut poikkeuksellista aikaa pandemian vaikutettua meidän jokaisen työhön ja arkeen. Samalla me Finnsementillä olemme saaneet vahvistusta oman työmme merkitykselle – suomalaisena sementinvalmistajana olemme tärkeässä tehtävässä turvaamassa betonin toimitusvarmuutta ja siten koko rakennusteollisuuden toimintaa sekä kehittämässä tuotteistamme ja toiminnastamme yhä ympäristöystävällisempiä.

Keväällä julkistimme uuden, vuoteen 2025 ulottuvan strategiamme ja sen osana kunnianhimoiset tavoitteemme. Suurin niistä on vuodessa 2050 siintävä hiilineutraaliustavoitteemme. Tavoite on suuri mutta saavutettavissa pienin askelin. Siksi haluamme työskennellä ja toimia arvojemme mukaisesti joka päivä.

Strategia toteutuu työn arjessa

Strategia ei ole vain puhetta. Se on ennen kaikkea arjen tekoja ja konkreettisia suunnitelmia muutoksen saavuttamiseksi. Sen vuoksi on tärkeää kertoa koko henkilöstölle, mikä uuden strategian myötä toiminnassamme muuttuu – ja erityisesti miksi. Kun ymmärtää syyt muutokselle, on siihen helpompi sitoutua.

Talven aikana tulemme viemään jokaisen strategian osa-alueen ja muutosmatkan luontevaksi osaksi työn arkea. Vetovastuussa ovat paitsi johto ja esihenkilöt myös sisäiset muutosagentit, joiden tehtävänä on tukea esihenkilöitä strategian ja suunnitelmien tutuksi tekemisessä. Jokainen meistä toteuttaa uutta strategiaa omassa työn arjessaan, askel kerrallaan.

Henkilöstöjohtamisen näkökulmasta yksi tärkeimmistä, päivittäisessä työssä läsnä olevista strategian osa-alueista on turvallisuus. Se tarkoittaa paitsi fyysisiä puitteita, turvallisuusjohtamista ja kouluttamista myös jokapäiväisiä päätöksiä siitä, noudatanko itse annettuja ohjeistuksia ja muistutanko niistä myös työkaveria.

Toimintamme edellytyksiä ovat onnistunut yhteistyö asiakkaittemme, sidosryhmiemme ja henkilöstömme kanssa sekä laatu, jonka varmistamiseen osallistuu koko ketju aina tehtaalta tukitoimintoihin. Jokaisen on tehtävä työnsä huolella, jotta pystymme tarjoamaan ammattitaitoisinta palvelua ja laadukkaita tuotteita loppuasiakkaallemme.

Jos koko strategian tiivistäisi yhteen sanaan, olisi se tinkimättömyys. Emme tingi turvallisuudesta, hyvästä yhteistyöstä, laadusta emmekä kunnianhimoisista ilmastotavoitteistamme. Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi tarvitsemme tinkimättömyyden lisäksi rohkeutta – uskallusta ajatella isosti, haaveilla uusista teknologioista sekä suunnata yhdessä kohti kaukaisiltakin tuntuvia tavoitteita.

Finnsementtiläisille työllä on merkitystä

Henkilöstöllämme on suuri rooli strategian ja suunnitelmien omaksumisessa ja todeksi tekemisessä ja uusien suunnitelmien omaksumisessa. Siksi on tärkeää, että jokainen finnsementtiläinen kokee, että teemme oikeita asioita.

Syksyllä 2021 toteutetun People Power -henkilöstötutkimuksen mukaan olemme onnistuneet viestimään strategiastamme ja tulevaisuuden näkymistä hyvin. Henkilöstömme kokee, että strategian mukaisilla toimilla ja suuntaviivoilla pystymme aidosti vaikuttamaan asioihin.

Erityisen hieno tulos on se, että 75 prosenttia finnsementtiläisistä kokee työnsä merkitykselliseksi. Lisäksi 82 prosenttia kokee, että Finnsementin arvot ja päämäärä vihreän rakentamisen edelläkävijänä ovat tavoittelemisen arvoisia.

Jopa poikkeusaikana toteutettuna henkilöstötutkimuksen tulokset ovat positiiviset ja kehitystä on tapahtunut puolessatoista vuodessa kaikilla osa-alueilla. On ilahduttavaa nähdä, kuinka koko henkilöstö on sitoutunut yhteisiin tavoitteisiin ja strategian mukanaan tuomiin muutoksiin. Tästä on hyvä jatkaa yhteistä matkaa!

Jaa juttu

Uusimmat blogit:

Tasaisen varmasti kohti entistä ihmislähtöisempää organisaatiota

Me Finnsementillä teemme pitkäjänteistä työtä henkilöstön hyvinvoinnin ja viihtyvyyden eteen. Jälleen viime vuonna teetetyn henkilöstökyselymme perusteella työ tuottaa myös hedelmää. 110-vuotiaan historiamme aikana olemme ehtineet kulkea jo pitkän matkan, mutta tavoitteita riittää tulevaisuudessakin.

Back to top