Tutkittua

20.8.2021

CompactAir-­projekti tiiviimmän betonin jäljillä

Aalto-yliopiston ja VTT:n yhteisprojektissa selvitettiin betonin tiivistyshuokosten määrään sekä betonin erottumisherkkyyteen vaikuttavia tekijöitä. Alustavien tulosten perusteella tiivistysvaiheella on lopputuloksen kannalta oletettua suurempi merkitys. Aalto-yliopiston vuonna 2018 tekemän Good vibrations -tilaustutkimuksen lähtökohtana olivat havainnot, joissa koerakenteesta porattujen kappaleiden tiheydet ja puristuslujuudet […]

30.6.2021

Askel kohti hiilineutraalia sementintuotantoa – hiilidioksidin polttoaineeksi muuttava Power-to-X-teknologia osoittautui kannattavaksi

Tulevaisuudessa Finnsementin hiilidioksidipäästöjä voidaan hyödyntää polttoaineen raaka-aineena. LUT-yliopiston tuoreen raportin mukaan Joutsenoon suunniteltu synteettisten polttoaineiden valmistuslaitos olisi kannattava ja teknisesti mahdollista toteuttaa. Suomeen on suunnitteilla täysin uudenlainen kiertotalouteen perustuva polttoaineentuotantolaitos. Power-to-X-teknologian (P2X) avulla Finnsementin sementinvalmistusprosessissa vapautuvasta hiilidioksidista ja Kemiran ylijäämävedystä […]

17.11.2020

Laadukkaampaa betonia automaattisilla mittauksilla

Betonista saatavan reaaliaikaisen mittausdatan hyödyntäminen on ollut pitkään vähäistä. Onneksi tutkimus ja teknologia ovat vauhdittamassa automaattisten mittausmenetelmien käyttöönottoa.  Aalto-yliopiston rakennustekniikan laitoksella tutkitaan parhaillaan tuoreen betonin ominaisuuksien määrittämistä automaattisilla mittausmenetelmillä. Kyse on tohtorikoulutettavan Teemu Ojalan tekeillä olevasta väitöskirjasta, jonka aihe kypsyi […]

25.6.2020

Tiekarttatyö selvitti ensimmäistä kertaa rakennusteollisuuden päästölähteet

Rakennusteollisuuden vähähiilinen tiekartta kirittää materiaalivalmistajiakin entistä tiiviimpään tuotekehitykseen. Finnsementin päästövähennyksiin tähtäävä pitkäjänteinen kehitystyö saa Rakennusteollisuus RT:n hallituksen puheenjohtaja Olli Nikulalta kiitosta. Rakennetun ympäristön osuus koko Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on noin kolmannes. Siksi ei ole yhdentekevää, kuinka alan toimijat suhtautuvat päästövähennyksiin tähtääviin […]

5.3.2020

Tuotekehityspäällikön blogi: Betoni mukautuu moneen

Kestävä, turvallinen, taloudellinen ja ympäristöystävällinen – ei ole sattumaa, että betoni on maailman käytetyin rakennusmateriaali. Tuotekehitys varmistaa, että betonilla rakennetaan kestävän yhteiskunnan perusta myös tulevaisuudessa. Betoni on erittäin monikäyttöinen rakennusmateriaali, jonka ominaisuudet mahdollistavat vaativien high-end-rakenteiden valmistamisen ja laadukkaan infrarakentamisen. Yksinkertaisimmillaan […]

25.4.2019

Myös notkeat betonimassat vaativat huolellisen tiivistämisen

Tuore tutkimusprojekti korostaa betonin tiivistämisen tärkeyttä, myös notkeiden betonien osalta. Huokostetuilla betoneilla liiallinen tiivistäminen voi aiheuttaa erottumista. Aalto-yliopistossa valmistuneen Good-vibrations-tutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää betonin koostumuksen vaikutusta betonin tiivistyvyyteen. Professori Jouni Punkin johdolla tehdyn tutkimuksen taustalla oli havainnot, että koerakenteista porattujen betonikoekappaleiden […]

Betoniasiantuntija Anna Kronlöf: Käsittely vaikuttaa betonin lujuuteen

Kun betoni lähtee betoniasemalta, ei sen tuleva lujuus ole vielä määräytynyt. Mitkä tekijät vaikuttavat kovettuneen betonin lujuuteen? Entä mitä pitäisi tehdä, jotta betonin lujuutta määrittävät kaksi standardia olisivat yhteensopivat? Betoniasemalla betonin lujuutta säätelee standardi SFS EN 206. Laadunvalvontaan betoniasemalla kuuluu […]

Back to top