Askel kohti hiilineutraalia sementintuotantoa – hiilidioksidin polttoaineeksi muuttava Power-to-X-teknologia osoittautui kannattavaksi

Tulevaisuudessa Finnsementin hiilidioksidipäästöjä voidaan hyödyntää polttoaineen raaka-aineena. LUT-yliopiston tuoreen raportin mukaan Joutsenoon suunniteltu synteettisten polttoaineiden valmistuslaitos olisi kannattava ja teknisesti mahdollista toteuttaa.

Suomeen on suunnitteilla täysin uudenlainen kiertotalouteen perustuva polttoaineentuotantolaitos. Power-to-X-teknologian (P2X) avulla Finnsementin sementinvalmistusprosessissa vapautuvasta hiilidioksidista ja Kemiran ylijäämävedystä voidaan tuottaa nestemäistä polttoainetta muun muassa lento- ja meriliikenteen tarpeisiin.

– P2X mahdollistaa tulevaisuudessa polttoaineen tuottamisen vedestä, hiilidioksidista ja päästöttömästä sähköstä paikoissa, joissa esimerkiksi öljyä ei ole. Samalla polttoaine toimii sähkövarastona, kun auringosta ja tuulesta saatava sähköenergia voidaan muuttaa nestemäiseen muotoon, kertoo Finnsementin ympäristöpäällikkö Ulla Leveelahti.

Osana LUT-yliopiston hanketta on selvitetty hiilidioksidin talteenoton teknisiä edellytyksiä Finnsementillä sekä arvioitu myös hiilidioksidin logistiikkaa Finnsementin tehtailta Joutsenoon. Pilottilaitos olisi mittakaavaltaan vielä pieni: Finnsementin tuotannossa syntyvästä hiilidioksidista se voisi hyödyntää 36 000 tonnia vuosittain eli noin kymmenen prosenttia kokonaispäästöistä.

Leveelahti näkee merkittäviä mahdollisuuksia teknologian laajemmassa hyödyntämisessä.

– P2X:llä on nykyisistä teknologioista suurin päästövähennyspotentiaali: tässä tutkitulla tekniikalla on mahdollista ottaa talteen ja hyödyntää jopa 85 prosenttia sementtitehtaan kaikista hiilidioksidipäästöistä.

Teknologialoikalla hiilineutraaliksi

Finnsementti on sitoutunut yhdessä Euroopan sementtiteollisuuden kanssa sementintuotannon arvoketjun hiilidioksidineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä. Koska pääosa sementintuotannon päästöistä syntyy kalkkikiven kalsinoitumisreaktiossa, on tärkein keino hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen niiden talteenottaminen.

Leveelahti kertoo, että sementtiteollisuudessa eletään nyt kiinnostavia aikoja, kun hiilidioksidin talteenottoon, varastointiin ja hyödyntämiseen liittyviä hankkeita on käynnistymässä ympäri maailmaa.

– Hiilidioksidin talteenotto on tulevaisuuden ratkaisu. Esimerkiksi Norjassa sementtiteollisuuden hiilidioksidipäästöjä tullaan pian varastoimaan merenpohjaan vanhoihin kaasu- ja öljykenttiin. Suomessa mahdollisuuksia hiilidioksidin laajamittaiseen geologiseen varastointiin ei kuitenkaan ole – siksi P2X on meille tärkeä teknologinen mahdollisuus, Leveelahti muistuttaa.

Finnsementti näkee Joutsenon pilottilaitoksessa erittäin suuren potentiaalin ja on halukas jatkamaan yhteistyötä LUT:n ja yritysten kanssa. Raaka-aineen tarjoajana Finnsementti on kuitenkin riippuvainen muista hankkeessa mukana olevista polttoaineen valmistuksen ja jakelun osalta. Pilottilaitoksen kokonaiskustannukset olisivat arviolta 80 miljoonaa euroa.

–Tarve ja teknologia ovat olemassa – seuraavaksi tarvitaan kokeiluja ja kokemusta, joita vain pilottilaitos tarjoaa. Siksi tarvitsemme rohkeutta ja yhteistyötä pilotin käynnistämiseksi.

 

Mikä on Power-to-X?

 

  • Power-to-X-teknologialla hiilidioksidista ja vedestä voidaan valmistaa metanolia ja siitä edelleen fossiilisia korvaavaa bensiiniä, kerosiinia tai dieseliä. Valmistusprosessi toteutetaan aurinko- tai tuulisähkön avulla täysin päästöttömästi.
  • Helposti käyttöönotettava esimerkiksi vetyyn verrattuna ja hyödyntää olemassa olevaa polttoaineen jakeluverkostoa. Ei vaadi raaka-aineen tuotantoon maa-alaa tai kilpaile ruuantuotannon kanssa, kuten biopolttoaineet.
  • Mukana LUT-yliopiston selvityshankkeessa olivat Finnsementti, Kemira, Neste, St1, Wärtsilä, Finnair ja Shell sekä paikalliset valmistavan teollisuuden yritykset Premekon, Terästorni, Jotex Works ja Refinec. Hankkeen kumppanina oli myös Lappeenrannan kaupunki.
  • Selvitystyön päärahoittajana toimi Euroopan aluekehitysrahasto.
  • Lue koko selvitys:  https://lutpub.lut.fi/handle/10024/162597

 

Jaa juttu

Uusimmat blogit:

Tasaisen varmasti kohti entistä ihmislähtöisempää organisaatiota

Me Finnsementillä teemme pitkäjänteistä työtä henkilöstön hyvinvoinnin ja viihtyvyyden eteen. Jälleen viime vuonna teetetyn henkilöstökyselymme perusteella työ tuottaa myös hedelmää. 110-vuotiaan historiamme aikana olemme ehtineet kulkea jo pitkän matkan, mutta tavoitteita riittää tulevaisuudessakin.

Back to top