Finnsementin ruoppausalueiden näytteenottoa tehostetaan

Ruoppaustyötä Paraisilla tehnyt Finnsementti jatkaa vesinäytteiden ja sedimenttinäytteiden ottoa yhdessä viranomaisten kanssa. Ruoppausalueella viime viikolla otetuissa vesinäytteissä haitta-ainepitoisuudet olivat alle öljypitoisuuden määritysrajan. Ruoppaus on toistaiseksi keskeytetty. Perjantaina Finnsementin satama-alueella tehtyjä havaintoja selvitetään parhaillaan.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on hyväksynyt Finnsementin näytteenottosuunnitelman ja näytteidenottoa jatketaan yhdessä viranomaisten kanssa. Näytteitä otetaan sekä sedimenteistä että vedestä. Jatkotoimenpiteistä päätetään viranomaisohjeistuksen mukaisesti näytteiden analysoinnin valmistuttua.

Perjantaina Finnsementin satama-alueella tehtyjä havaintoja selvitetään parhaillaan. Määritysrajan ylittäviä öljypitoisuuksia ei satama-alueen vedestä ole löydetty. Tuoreimmat vesinäytteet ovat viime viikolta.

Finnsementti on ryhtynyt välittömiin selvityksiin satama-alueen vedenlaadun varmistamiseksi. Kaikki toimenpiteet tehdään tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa, jotta asiasta saadaan oikea tilannekuva.

Finnsementillä ei ole tässä hetkessä syytä epäillä, että meressä olisi öljyä.

Jaa juttu
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Uusimmat blogit:

Back to top