Artikkeli arkisto

7.2.2024

Teknologialoikka tehdään yhteistyöllä

Pitkän aikavälin kehitystyötä tehdään ensisijaisesti konsernitasolla CRH:ssa, mutta myös Finnsementti osallistuu useaan kotimaiseen teknologiatutkimushankkeeseen. Power to X Finnsementti, vihreän rakentamisen edelläkävijä, on jo pitkään yhdessä Lappeenrannan teknisen yliopiston kanssa tutkinut mahdollisuutta valmistaa synteettistä polttoainetta sementtitehtaalta talteen otetuista hiilidioksidipäästöistä ja puhtaasta […]

Hiilidioksidin hyötykäyttö

CCU:lla tarkoitetaan menetelmiä, joissa hiilidioksidia käytetään uusien tuotteiden raaka-aineena. Kun talteen otettu hiilidioksidi yhdistetään uusiutuvaan vetyyn, se voidaan muuttaa esimerkiksi polttoaineiksi tai kemikaaleiksi. Tätä kutsutaan Power-to-X-ratkaisuksi, jonka avulla uusiutuva sähkövoima voidaan muuntaa polttoaineiksi, kemikaaleiksi ja materiaaleiksi. Powerto-X:ää pidetään yhtenä avainteknologioista […]

Hiilidioksidin varastointi

Pysyvällä geologisella varastoinnilla tarkoitetaan varastointia, jossa nestemäiseksi paineistettu hiilidioksidi pumpataan tyhjentyneisiin öljy- ja kaasuesiintymiin, satojen metrien syvyyteen. Öljy ja maakaasu ovat vastaavalla tavalla varastoituneena nestemäisinä kallioperän huokosiin. Varastoinnissa hiilidioksidi pumpataan vähintään 800 metrin syvyyteen, jolloin vallitseva paine ja lämpötila saavat […]

Hallittua kiertotaloutta ja resurssitehokkuutta

Kiertotalouden avulla Finnsementti vähentää sekä hiilidioksidipäästöjä että muita ympäristövaikutuksia. Jätteenpoltto sementtiuunissa on rinnakkaisprosessointia (co-processing), jossa energian lisäksi hyödynnetään polttoaineiden palamaton osuus. Kalkkikiven rinnalla sementinvalmistuksen raaka-aineena käytetään teollisia sivutuotteita, kuten lentotuhkaa ja erilaisia kuonia. Perinteisiä fossiilisia polttoaineita korvataan kierrätyspolttoaineilla. Nämä sivu- […]

Hiilidioksidi­päästöt muodostuvat valmistus­vaiheessa

Sementin valmistus kalkkikivestä korkeassa lämpötilassa ja kalkkikiven kemiallinen hajoaminen vapauttaa ilmaan hiilidioksidia. Syntyneitä ympäristövaikutuksia pyritään hillitsemään monin keinoin. Sementin valmistuksessa hiilidioksidipäästöjä vähennetään neljällä tavalla: raaka-aineiden ja polttoaineiden valinnalla, energiatehokkailla ratkaisuilla ja menetelmillä sekä seosaineiden käyttämisellä. Sementin hiilidioksidipäästöt syntyvät valtaosin valmistusvaiheessa. […]

13.12.2018

Valutalkoot

Valutalkoot 2024 esitysmateriaali: 1. Michael Keating, CRH Europe: Serious accident trends and best practice examples from the construction materials sector2. Tommy Ranta, Finnsementti Oy: 110 vuotta suomalaista sementtiä3. Mikko Koskela, ympäristöministeriö: Vähähiilisyys ja kiertotalous rakentamislaissa – säädösvalmistelun tilannekatsaus4. Heidi Paalatie, […]

11.12.2018

Sementin laatu

Haluamme tarjota asiakkaillemme tasalaatuisia ja turvallisia tuotteita. Laadunvarmistus on kiinteä osa sementin valmistusprosessiamme. Prosessien eri vaiheissa otettavat useat laadunvalvontanäytteet ja jatkuva laadunohjaus takaavat sen, että sementtimme täyttävät sekä standardien että asiakkaiden niille asettamat tiukat vaatimukset. Noudatamme toiminnassamme ISO 9001 ja […]