Ympäristö

19.5.2023

Ympäristöraportti 2023 on julkaistu

Finnsementti on sitoutunut emoyhtiö CRH:n kautta tieteeseen perustuvaan päästövähennystavoitteeseen rajoittaa ilmaston lämpeneminen alle 1,5 asteeseen. Finnsementille se tarkoittaisi vähintään neljänneksen päästöpudotusta vuoden 2021 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Halusimme kuitenkin kirittää vauhtiamme vielä vähän kovemmaksi: tulemme vähentämään päästöjämme jopa 30 prosenttia. […]

1.4.2022

Rakentamisen voimakas kasvu lisäsi Finnsementin kokonaispäästöjä vuonna 2021 – päästöt sementtitonnia kohden ovat edelleen pienentyneet

Rakennusteollisuuden vahva kasvu Suomessa nosti Finnsementin tuotantomääriä vuonna 2021. Samalla kasvoivat yhtiön tuottamat kokonaispäästöt. Suomalainen sementti tuotetaan eurooppalaisittain vertailtaessa kuitenkin vähäpäästöisesti, ja Finnsementti on jo pitkään vähentänyt klinkkerin ja sementin ominaispäästöjä. Energiavirasto julkaisi 1. huhtikuuta vuosittaiset päästökauppasektorin laitoskohtaiset tiedot. Finnsementin […]

18.3.2022

Finnsementti mukana LOIKKA-hankkeessa puolittamassa betonirakentamisen päästöjä

Finnsementti osallistuu maaliskuun alussa käynnistyneeseen tutkimus- ja kehityshankkeeseen, jonka tavoitteena on puolittaa betonirakentamisen päästöt. Vähähiilisten ratkaisujen lisäksi LOIKKA-hankkeessa tavoitellaan systeemistä muutosta rakennustoimialalle. Betoniteollisuus ry:n ja Aalto-yliopiston yhteishanke käynnistyi maaliskuun alussa. Business Finland on myöntänyt tukea hankkeelle. Rahoitus tulee EU:n RRF-elpymisvälineen […]

20.9.2021

Ympäristöselosteet auttavat asiakasta valitsemaan kestävän tuotteen – uudet EPD:t on nyt julkaistu

Ympäristöselosteilla Finnsementti tarjoaa asiakkailleen tutkittua tietoa tuotteittensa ympäristövaikutuksista. Vertailukelpoiset ja verifioidut selosteet auttavat valitsemaan kestävän tuotteen ja siten vastaamaan rakennusalan kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin.  EPD eli environmental product declaration on elinkaarilaskentaan perustuva ympäristöseloste. Se perustuu ympäristötietokantojen tietoihin sekä omasta toiminnasta kerättyyn dataan, […]

11.5.2021

Hiilidioksidipäästöt pienenevät – viiden C:n polku

Sementtiteollisuuden CO2-päästövähennyspolku muodostuu sementin elinkaaren viidestä C:stä. Toimialan yhteinen tavoite on olla hiilineutraali rakentamisen elinkaaren osalta vuoteen 2050 mennessä. Yhtä hopealuotia tavoitteen saavuttamiseksi ei ole olemassa, vaan päästösäästö saavutetaan monen osa-alueen summana. Alla on kullekin viidelle C:lle tunnistettu merkittävin päästövähennyspotentiaali. […]

27.3.2021

Finnsementti osallistui Earth Hour -tapahtumaan lauantaina 27. maaliskuuta

Earth Hour on ympäristöjärjestö WWF:n järjestämä maailmanlaajuinen tapahtuma, johon kaikki voivat osallistua. Tilaisuuden aikana näytetään ns. valomerkki yhteisen planeettamme ilmaston ja luonnon puolesta sammuttamalla turhat valot tunnin ajaksi. Tämän symbolisen eleen avulla jokainen voi ilmaista huolensa ympäristön tilasta ja ilmastokriisistä. […]

17.2.2021

Suuri askel sementtiteollisuudelle – ensimmäinen hiilidioksidin talteenotto- ja varastointihanke etenee Norjassa

Norjassa otetaan isoja harppauksia hiilidioksidipäästöjen talteen ottamisen ja varastoimisen rintamalla. Pohjanmerelle rakentuva hiilidioksidin varastointilaitos on merkittävä avaus sementtiteollisuudelle ja hiilineutraalille sementintuotannolle. Norjan hallitus teki joulukuussa historiallisen ilmastopoliittisen rahoituspäätöksen: valtio tukee hiilidioksidin talteenotto- ja varastointikokonaisuuden rakentamista Norjan rannikolle ja Pohjanmerelle. Hanke […]

17.12.2020

Hallittua kiertotaloutta ja resurssitehokkuutta

Finnsementin missiona on rakentaa kestävää Suomea ja tulevaisuutta. Kokonaisvaltaisen kiertotalouden avulla Finnsementti vähentää sekä hiilidioksidipäästöjään että muita ympäristövaikutuksiaan. Ilmastonmuutos on globaali haaste, joka koskettaa kaikkia toimialoja. Myös Finnsementillä otetaan määrätietoisia askeleita kohti ympäristöystävällisempää sementin valmistusta ja kestävämpää tulevaisuutta. Finnsementin kestävän […]

11.11.2020

Pölyt minimiin uudella suodattimella

Keväällä asennettu uusi pussisuodatin pudotti Paraisten tehtaan pölypäästöt lähelle nollaa. Sementin valmistuksessa päästöjen minimointi on oleellista. Kesällä 2018 voimaan tulleen ympäristöluvan mukaan tehtaan pölypäästöjen on oltava alle 20 mg, kun sitä edeltävä lupa salli 30 mg. Vaikka lupamuutoksessa oli reilusti […]

27.10.2020

Betoni on hiilinielu

Suurin osa sementin valmistuksen hiilidioksidipäästöistä syntyy, kun kalkkikiven sisältämä kalsiumkarbonaatti kuumennetaan ja sen sisältämä hiilidioksidi vapautuu ilmaan. Valmiin betonin pinnassa ilmenee kuitenkin vastakkainen reaktio eli karbonatisoituminen. Kalkkikivestä polton yhteydessä vapautunut hiilidioksidi pyrkii sitoutumaan takaisin sementtikiveen ja muuttumaan jälleen kalsiumkarbonaatiksi. Yhden […]

Back to top